På delegeretmødet januar 2023 vedtog klubberne DBU Jyllands forslag om at droppe den automatiske indplacering i sommerpausen for U13 til U14, U14 til U15 og U15 til U16 Drenge.

Dermed blev alle jyske ungdomsrækker til frie tilmeldingsrækker, hvilket vil sige, at alle hold, både drenge og piger, til efterårssæsonen selv skal melde sit hold til på rette niveau.

Undtagelserne er de hold, som skal ansøge om pladser eller wildcards til Liga 1 og 2 på drengesiden.

God tilmeldingskultur
Blandt skeptikerne var der frygt for, at (for) mange hold ville undertilmelde sig, altså melde sig til på et niveau under det, som de egentlig har spillere til.

Men de foreløbige resultater viser, at deltagerne i rækkerne har haft en god selvjustits, ifølge Søren Larsen, der er formand for DBU Jyllands Ungdomsturneringsgruppe.

- Vi laver resultatanalyser, ikke mindst på baggrund af efteråret 2023 på grund af den nye struktur med fri tilmelding. Og det store billede er, at matchningen var på niveau med, da der var automatisk indplacering, lyder det fra Søren Larsen, der ovenikøbet kan berette, at klubberne formodentligt har været dygtige til at benytte den vejledning til holdtilmelding, som turneringsadministrationen offentliggør på DBU Jyllands hjemmeside i forbindelse med tilmelding af hold til efterårets turnering.

På den baggrund er det med en vis tryghed, at modellen med fri tilmelding fortsætter for alle ungdomsrækker til efteråret også.

Læs også: Guide: Nu skal alle ungdomshold tilmeldes til efteråret (dbujylland.dk)