Dansk Førstehjælpsråd gennemfører i efteråret 2024 kampagnen, ”Idrættens førstehjælpsdage”.

I den forbindelse kan man som fodboldklub få en times gratis besøg af en førstehjælpsinstruktør, der vil gøre deltagerne klogere på førstehjælp ved en hovedskade.

Førstehjælpsinstruktøren forklarer og viser, hvordan man skal håndtere denne type skader, hvad der sker, når man slår hovedet, og hvilke symptomer man især skal være opmærksom på.

Sådan skal I gøre for at få besøg

Hvis man som fodboldklub er interesseret i at få besøg af en førstehjælpsinstruktør, skal man tage kontakt til Vibeke fra Dansk Førstehjælpsråd på: vr@foerstehjaelpsraad.dk eller telefon 4030 2208.

Når man henvender sig, skal man have kunne opgive mindst tre mulige datoer i september, oktober eller november 2024, hvor man som klub gerne vil have besøg af en førstehjælpsinstruktør.

Så vil Dansk Førstehjælpsråd gå videre med klubbens ønsker og få det koordineret med en af de frivillige førstehjælpsinstruktører.

Jo hurtigere kontakt, jo bedre

Dansk Førstehjælpsråd understreger, at der ikke er garanti for, at det kan lykkes at imødekomme alle klubhenvendelser, men at man vil gøre alt for at imødekomme alle ønsker.

Førstehjælpsinstruktørens besøg varer ca. en time og kan finde sted både dag og aften, på hverdage og i weekender.

Det er gratis for den enkelte fodboldklub at benytte tilbuddet, men det er en forudsætning, at man kan samle omkring 20 deltagere.

Dansk Førstehjælpsråd  opfordrer interesserede klubber til at tage kontakt hurtigst muligt, da de frivillige instruktørkræfter er begrænsede.

 

Idrættens førstehjælpsdage

"Idrættens førstehjælpsdage" er et initiativ fra Dansk Førstehjælpsråd, der bringer sportsrelateret førstehjælp ud til sports- og idrætsklubber i september, oktober og november 2024. Indsatsen sikres ved, at førstehjælpsinstruktører over hele landet frivilligt stiller deres arbejdskraft til rådighed.

Dansk Førstehjælpsråd er en paraplyorganisation for de største førstehjælpsorganisationer i Danmark: Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber, Dansk Folkehjælp, Falck Danmark, Forsvarets Sanitetskommando og Røde Kors.

I alt 4.500 førstehjælpsinstruktører er tilknyttet Dansk Førstehjælpsråd.