Tilmelding til forårets børnerækker sker automatisk

Til forårets turnering tilmelder man sig IKKE i børnerækkerne. Holdene er automatisk overført fra efterårets turnering til forårets turnering. Derfor skal man kun kontakte sin region, hvis man ønsker:

  • At udtrække sit hold
  • At tilmelde et yderligere hold
  • At foretage et niveauskifte for sit hold

Som børnetræner er det et tilbagevendende spørgsmål sæson efter sæson;

"Hvordan vurderer jeg, om mit børnehold hører til i A-, B-, eller C-rækken?"

En naturlig mekanisme er, at man i den situation i hvert fald ikke vælger et for højt niveau. Det er nok primært for at beskytte ens spillere, men også for ikke at få skudt i skoene, at man tror ”for meget” om egne spillere. Vi lever jo i et land, hvor janteloven huserer.

Konsekvensen af tilbageholdenheden er, at (for) mange vælger et lavere niveau, end spillermaterialet er til. Det giver en skævvridning i rækkerne med ulige hold, hvor prisen betales af de mindst øvede spillere.

Med denne artikel forsøger vi at give en håndsrækning til børnetrænerne, så de kan spore sig ind på at vælge den rette hylde, for alles bedste. Udgangspunktet er U8, da det er her, man første gang støder på niveautilmeldingsproblematikken.

A-hold er ikke for elitebørn
David Kiær Nielsen er fodboldfaglig rådgiver hos DBU Jylland og sidder med i DBU’s Børneenhed. Derudover er han børneudviklingstræner.

Hans første budskab til trænerne er ganske ligetil:

- Hvis du har spillere til tre hold, så har du i udgangspunktet også et A-, B- og et C-hold, siger han og fortsætter:

- Tanken med inddelingen er ikke, at A-rækken skal være for Mini-Messier eller Mini-Ronaldoer eller for de store klubber som AGF, FC Midtjylland eller AaB. Slet ikke. Det er til helt almindelige spillere, som brænder for verdens bedste leg.

Det er nemlig netop meget få tilmeldinger i A-rækken, som er blandt de store udfordringer. Det medfører, at der kommer for mange dygtige spillere i B-rækken, og spiralen fortsætter så med B-hold, som bliver overmatchede og nødtvungent tager turen ned i C-rækken.

- Og hvem skal C-holdene så spille mod for at få lige kampe?, spørger David K. Nielsen retorisk. 

Stil det rigtige hold

Vi skal til at begynde med 5:5 – bør vi niveaudele holdene?+

- Ja, i og med at turneringen bliver udbudt i tre niveauer, så er det faktisk ret vigtigt, at I også melder hold til på forskellige niveauer. C-spillere og A-spillere får som udgangspunkt ikke noget ud af at spille mod hinanden.

Hvad kendetegner et C-hold?+

- Et C-hold er et rent begynderhold bestående udelukkende af spillere, som har C-niveau. Det vil sige, de spillere, som kræver mere tid til at kontrollere bolden og ofte ikke har spillet fodbold i ret lang tid. Hvis man har bare én A-spiller eller to-tre B-spillere (eller sågar en for gammel spiller på dispensation), så er det ikke længere et C-hold, for hvem skal begynderne eller C-spillerne så spille imod?

Hvad kendetegner et B-hold?+

- Et B-hold består af primært B-spillere, men det kan også bestå af et par C-spillere og måske en enkelt A-spiller.

Hvad kendetegner et A-hold?+

- Et A-hold består af A- og B-spillere – og ikke C-spillere. Det er et hold, hvor spillerne generelt har knækket koden til, hvad fodbold går ud på, og så er der en eller to gode spillere på, som kan gøre en forskel i den enkelte kamp.

Der er færrest tilmeldinger i A-rækken. Men er det ikke også idéen, at det kun er for eliteklubberne?+

- Nej, jeg plejer at sige som hovedregel, at hvis man har tre hold, så er det ene helt sikkert et A-hold.

A-, B- og C-spillere
Det er i sagens natur ikke nemt at beskrive, hvornår der er tale om spillere til de forskellige niveauer. Men David K. Nielsen kommer her med sit bedste bud.

- C-spillerne er nemmest at identificere. Det er dem, som ikke har knækket koden til fodboldspillet endnu, og som har brug for mere tid til at styre bolden og udføre deres handlinger.

- A-spillerne er typisk dem, som rigtig gerne vil spille fodbold. Dem som løber hurtigt, sparker godt og kan kontrollere bolden i løb. Men lige så vigtigt, er det dem, som er begyndt at forudse spillet, lyder vurderingen fra David K. Nielsen.

- B-spillerne er så dem, der falder i midten af de to kategorier. De mangler som regel en lidt fysik eller mod for at være i kategorien som A-spillere, siger han.

FAKTA: Typiske kendetegn hos A-, B- og C-spillere.

  • C-spillerne er nemmest at identificere. Det er dem, der enten lige er startet eller endnu ikke har knækket koden til, hvad fodbold går ud på. Eller de har andre udfordringer, der gør, at de har brug for mere tid til at vælge og udføre deres handlinger i kampen.
  • A-spillerne er typisk dem, der rigtig gerne vil spille fodbold, dem som løber hurtigt, sparker godt og kan kontrollere bolden i løb. Men et godt kneb til at se en A-spiller er også at holde øje med dem, når de ikke lige har bolden. Foregriber de tingenes udvikling? Forudser de, hvor bolden vil komme hen? Er de i løb, før tingene sker? Så er det nok en A-spiller.
  • B-spillere er jo så dem, der falder i midten af de to andre kategorier, og der er jo nuanceforskelle også her.

Gode kampoplevelser er trænerens ansvar
Fra DBU Jyllands side er det højeste ønske, at kampene bliver så retfærdige som muligt. Hvis spillerne gang på gang oplever store nederlag, har de svært ved at bevare glæden ved fodbold.

David K. Nielsen mener, at trænerne på tværs af klubberne bærer det største ansvar for god matchning.

- Det kan være en god idé at kontakte modstanderholdets træner før kampen og tale sammen om, hvilke spillere der er med. På den måde kan I forsøge at ramme hinanden bedst muligt. For det er jo vigtigt at understrege, at børnene spiller mod hinanden, men vi voksne omkring holdene skal spille sammen for at give børnene den bedst mulige oplevelse, lyder hans velmenende råd, inden vi tager den afsluttende bemærkning i denne omgang.

- Jeg vil godt slutte med en bøn eller en opfordring til alle børnetrænere om at huske på, at det er et fælles ansvar, at alle børn har gode kampoplevelser – ikke kun dem, du træner. Så tænk lige en ekstra gang over, om ikke dit hold godt kan klare sig i B eller A, så C-spillerne også tilgodeses. Hvem skal de ellers spille imod, hvis der render dygtige spillere rundt i C-rækken, slutter David K. Nielsen.

Vi har samlet hele emnet i en podcast, som du kan lytte til herunder. Du finder den også hos alle de almindelige podcastudbydere.