KOMMENTAR:


Af Bent Clausen, formand for DBU Jylland

Det siges, at små lokalsamfund ofte bindes sammen af nogle få, men helt afgørende elementer. En tankstation. En skole. Og ikke mindst: en lokal fodboldklub.

Fodboldklubben repræsenterer altså noget andet og mere end selve fodboldaktiviteten. Nemlig rammen for samvær, netværk og fællesskab – og er således med til at binde området sammen, gøre det attraktivt at bo i – bl.a. for børnefamilier - og få hverdagslivet til at blomstre.

Derfor er det vigtigt – ikke bare for os i fodboldsystemet – men for vores samfund som helhed, at der gøres en indsats for at holde liv i hver eneste fodboldklub – ikke mindst i yderdistrikterne.

Væsentlige udfordringer

Fakta er imidlertid, at der i løbet af de seneste 10-15 år er forsvundet omkring 50 fodboldklubber i Jylland. Hvor der tidligere var ca. 920 klubber, er tallet af nu ca. 870.

Selv om tallet er dynamisk, og nye klubber opstår steder, hvor gamle lukker ned, er tendensen desværre klar nok.

Udviklingen hænger uden tvivl sammen med, at der gennem årene er sket en fraflytning fra land mod by.

Dermed er det nogle steder blevet væsentligt sværere at holde en fodboldklub kørende. Måske mangler der frivillige, og måske kniber det også med at samle børn og voksne nok til at kunne stille et fodboldhold. Altså faktorer som i sidste ende kan lukke en fodboldklub – og dermed også gøre lokalområdet mindre attraktivt for såvel nuværende som potentielle tilflyttere.

Som organisation gør vi naturligvis alt, hvad vi kan for at forhindre dette.

Vi skaber vidensdeling mellem klubberne, vi hjælper med redskaber til at rekruttere og fastholde frivillige, sikrer uddannelse af lokale trænere. Og vi kan også være med til at skabe aktiviteter, der f.eks. sætter fokus på at sluse helt nye medlemmer ind i foreningen.

Der er da heldigvis også mange gode eksempler på fodboldklubber, der trives trods svære vilkår. For det er jo også heldigvis sådan, at kreativiteten og virkelysten ofte er enorm stor, når det handler om at gøre en forskel i sit lokalsamfund.

Her er det på sin plads at rose og sige tak til de mange ildsjæle, der gør en kæmpe indsats og sikrer sammenhængskraften rundt omkring i lokalsamfundene. De er guld værd og kan ikke undværes.

Vi skal holde fodbolden i live overalt. For fodbolden er ikke alene både sjovt og sundt. Den det er også et værdifuldt middel til at skabe sammenhold, fællesskab og tryghed i alle vores lokalsamfund – store som små. Bent Clausen, formand, DBU Jylland

Jeg har f.eks. for nylig haft fornøjelsen af at besøge Gylling Boldklub, som netop har fejret 100 års jubilæum. En fantastisk forening med dygtige frivillige, der skaber tryghed og sammenhold i et lokalsamfund på 1200 indbyggere. Og i Ølstrup – en lille by på blot 300 indbyggere - er fodboldklubben så velfungerende, at den reelt trækker nye indbyggere til.

Ekstra værdi for alle

Vi vil gerne have flere af disse eksempler. Derfor rækker vi hånden ud til alle parter og interessenter, der kan bidrage til fodboldens og foreningslivets fortsatte virke og udvikling i de små lokalsamfund.

For vi ved, at et tæt samarbejde mellem alle tænkelige aktører er helt afgørende for at få tingene til at blomstre.

I den sammenhæng spiller ikke mindst kommunerne en nøglerolle. En tydelig prioritering af de mindre lokalsamfund er således helt afgørende set med vores øjne, idet skoler, skolefritidsordninger og børneinstitutioner er naturlige fødekæder til idrætsklubberne.

Men faktisk er vi også overbeviste om, at der er ekstra værdi at hente for alle parter i sådan en prioritering.

Vi har i DBU Jylland en ambition om en fodboldklub i hver eneste by. Fodbold skal jo ikke blot være et tilbud for os, der bor i de større byer. Vi skal holde fodbolden i live overalt. For fodbolden er ikke alene både sjovt og sundt. Den det er også et værdifuldt middel til at skabe sammenhold, fællesskab og tryghed i alle vores lokalsamfund – store som små.

(Dette indlæg er tidligere blevet bragt på mediet, Idrætsmonitor.dk)


Formandens Blog 2019