KOMMENTAR:

Af Bent Clausen, formand for DBU Jylland


Det halvårlige skifte fra sommertid til vintertid og vice versa medfører traditionen tro hver eneste gang debat om, hvorvidt det er galt eller genialt, at vi skal stille urene en time frem eller tilbage.

For nogen er skiftet herligt, mens det for andre har negative konsekvenser. Hver gang er der også folk, som mener, at nu må cirkusset få en ende, og vi bør droppe skiftene en gang for alle.

Debatten er ikke sort/hvid
De mange diskussioner om sommertid og vintertid er ikke kun et dansk fænomen. Tilbage i 2019 besluttede et flertal i Europa-Parlamentet, at de enkelte EU-lande skulle tage stilling til skiftet.

Målet var, at skiftet mellem sommer- og vintertid skulle ophøre i 2021. Men her i 2022 er det endnu ikke sket.

Sådan skifter vi

Sommertiden begynder den sidste søndag i marts kl. 02.00, idet klokketiden ændres til kl. 03.00.

Sommertiden ophører den sidste søndag i oktober kl. 03.00, idet klokketiden ændres til kl. 02.00. 

kilde: retsinformation.dk

Det er nemlig ikke helt ligetil. For hvis EU beslutter at gøre op med skiftet mellem sommertid og vintertid, vil det være op til de enkelte medlemslande selv at bestemme, om de vil holde fast i sommertid eller vintertid – og her kan man frygte, at landene vælger vidt forskelligt.

Det ville da også være katastrofalt, hvis vi skulle sætte urene en time frem eller tilbage, hver gang vi krydsede Øresundsbroen eller den dansk-tyske grænse.

Sommertid er bedst i fodboldens verden
Men hvorfor overhovedet gå op i sommer- og vintertid som formand for DBU Jylland og næstformand i Dansk Boldspil-Union, vil nogen sikkert spørge.

Jo, fordi i fodboldens verden nyder vi særligt godt af sommertiden, mens vi med vintertiden må lukke udeidrætten ned tidligere. Sommertidens lyse aftener gør det muligt for klubber at have aktiviteter udendørs helt frem til solnedgang – og det giver mange muligheder.

En afskaffelse af sommertid vil få alvorlige konsekvenser for dansk fodbold og udendørsidrætten i øvrigt Bent Clausen

Hvis sommertiden afskaffes i Danmark, vil råderummet til disse aktiviteter blive indskrænket fra de nuværende 5-6 måneder til 3-4 måneder hen over sommeren. Det betyder mindre banetid, færre aktiviteter og dermed også mindre fællesskab og sundhed for rigtig mange mennesker.

Og midt i en energikrise er det også værd at bemærke, at når det er lyst længere om aftenen, bruger vi også mindre kunstigt lys.

Så i disse dage, når diskussionerne for og imod sommertid og vintertid endnu en gang atter blusser op, er vores holdning klar. En afskaffelse af sommertid vil få alvorlige konsekvenser for dansk fodbold og udendørsidrætten i øvrigt.

Så mens vi venter på EU, vil vi glæde os til de lyse sommeraftener vender retur til gavn for hele udendørsidrætten og mange andre. Eller endnu bedre: Lad os få sommertid hele året.

Formandens Blog 2019