Det er et stort ansvar at være børnefodboldtræner og et enormt vigtigt hverv. Her har vi samlet vores bedste, helt konkrete råd til børnefodboldtræneres adfærd i forbindelse med afviklingen af børnefodboldkampe og -stævner. Formålet er at skabe de bedst mulige kampmiljøer for alle danske fodboldbørn. Her har trænernes gøren og laden en enorm betydning.

 

1. Tænk på alle børnekampe som et træningstilbud under skærpet pres+

Vel at mærke et skærpet pres, der kommer fra modstanderne – ikke et skærpet pres i forhold til at vinde kampen. En børnefodboldtræners vigtigste opgave er at lære hver enkelt spiller at løse spillet. Kampen er en arena at gøre det i.

2. Tal med modstanderholdets træner før kampen+

Ved et stævne giver det mening at gøre det på dagen. Hvis der er tale om en enkeltkamp kan det også gøres før kampdagen. Formålet er at skabe en god relation. Som trænere er I med til at skabe en god stemning på dagen. I skal spille med hinanden, og børnene skal spille mod hinanden. Tal fx om, hvilke spillere I har med. Hvis der er lidt forskellige niveauer på hvert hold, kan I aftale at skifte ud i kæder, så de bedste på hvert hold spiller imod hinanden, og alle bliver matchet bedst muligt.

3. Fjern fokus fra måltavlen og resultatet+

Afgræns kampens fokus for både børn og forældre – fx kan fokus være at løbe fri, når man ikke har bolden. Når det er afstemt med spillerne, hvad dagens fokus skal være, er det en god idé at samle forældregruppen og kommunikere aftalerne ud. Under samlingen anbefaler vi, at man husker forældrene på, at de skal rose spillerne, når aftaler overholdes og generelt bare bakke spillerne op, men ikke instruere dem i, hvad de skal gøre i kampen. Samtalen med spillere og forældre kan også være et middel til at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig forældreadfærd med henvisning til de indgåede aftaler for dagen.

4. Tilpas undervejs+

Af og til vil kampe ikke være gode, og her er det de voksnes opgave at finde løsninger, så alle spillere fra begge hold oplever at være involveret på en meningsfuld måde. Design fx opgaver for den bedste spiller, så denne ikke dominerer hele kampen, men måske hjælper andre til at lykkes.

5. Sørg for, at alle spiller forskellige pladser/roller+

Børn har ikke brug for at blive specialiseret for tidligt på specifikke pladser. Det være sig fast forsvar, angreb, målmand eller sågar udskifter. Vi siger ”Nej tak til tidlig specialisering”. Ingen kan undværes på et fodboldhold. Og ingen pladser er vigtigere end andre. Det betyder, at vi allerede fra starten opdrager børnene til at kunne spille flere pladser på holdet i en kamp.

6. Sørg for lige meget spilletid til alle spillere+

Princippet om Lige Meget Spilletid i børneårgangene har erstattet HAK-princippet (”Halvdelen-Af-Kampen Princippet”). Det skal ikke forstås som en stopursøvelse, men uanset kampens udvikling, stillingen i kampen etc. har alle børn ret til at spille lige meget. Børnefodbold handler om den enkelte spillers udvikling, og ingen børn udvikler sig ved at sidde på bænken. Princippet bag Lige Meget Spilletid handler hverken om, at man ikke længere må gå op i at vinde, at fjerne konkurrenceelementet eller at begrænse de dygtigste spillere. Det handler derimod om, at alle fodboldbørn har lige meget ret til at spille kamp, og at ingen skal stå ufrivilligt længe på sidelinjen, fordi de voksne har for meget fokus på at vinde kampen. Bliv klogere på ”Lige meget spilletid” her.

7. Træd to skridt tilbage+

Ved at gøre det minder du dig selv og din krop om, at det ikke er dig, der skal spille kampen – hverken fysisk eller som en form for PlayStation for dig som voksen. Du skal observere, analysere og bruge dette til at kunne være spillernes hjælper til at kunne løse spillet. Ved at træde to skridt tilbage sender du også et klart signal til forældrene om, hvad god sidelinjeadfærd er.

8. Tilmeld hold til stævner og turneringer på det rigtige niveau+

Overvej niveauet på dit hold løbende, så du fx ikke bare tilmelder i den række, du plejer. Måske har dine spillere udviklet sig og skal tilmeldes på et højere niveau? Husk, at de bedste udbudte niveauer i børnefodbolden ikke kun er for de store klubber, men derimod for helt almindelige spillere, der brænder for verdens bedste leg. Bliv klogere på, hvad niveauerne egentlig betyder her, hvor DBU Jylland har hjulpet med at klargøre det.

* Klik på hvert enkelt råd for at få det foldet ud.