Der skulle vælges i alt fire medlemmer til DBU Jyllands Region 3’s bestyrelse på årsmødet i Brædstrup onsdag aften.

Det betød genvalg til regionsformand Claus Warming og bestyrelsesmedlemmerne Anne Andersen og Morten Møller Pedersen.

Desuden var der nyvalg af Anita Østergaard Schytte.

Helt ny er hun dog ikke, idet hun det seneste halve år har fulgt bestyrelsens arbejde på tæt hold. Det hænger sammen med, at regionsbestyrelsen i november 2021 fik årsmødets bemyndigelse til at besætte en ledig bestyrelsespost i løbet af året.

Bestyrelsesmedlemmerne Rasmus Johansen, Morten Rask Thomsen og Søren Juul blev alle valgt for to-årige perioder i 2021 og var derfor ikke på valg i år.

Valgene betyder, at Region 3’s bestyrelse ser sådan ud i det kommende år: Claus Warming (formand), Anne Andersen, Anita Østergaard Schytte, Rasmus Johansen, Morten Møller Pedersen, Morten Rask Thomsen og Søren Juul.