Over 400 navngivne øer er der i Danmark.

Tre af de største hedder Fanø, Læsø og Samsø – og din klub kan ansøge om økonomisk tilskud, hvis klubbens hold har haft rejser til eller fra en af de tre øer i forbindelse med kampe i DBU Jyllands turneringer.

Lørdag den 1. december er sidste ansøgningsfrist.

Sådan gør du

Har klubbens hold gennemført turneringen, er de tilskudsberettigede. Der gives ikke tilskud til kampe, hvor et af holdene er udeblevet.

Når DBU Jylland har godkendt ansøgningen, godskrives det ansøgte beløb jvf. taksterne. Du skal ikke fremsende bilag, men skal dog kunne fremlægge disse efter anmodning fra DBU Jylland. Beløbet bliver godskrevet klubbens december-månedsfaktura.

Taksterne reguleres i forhold til gældende færgetakster.