Koldere og mørkere perioder betyder større energiforbrug, når der skal spilles fodbold. Men med stigende energipriser er det blevet en dyr fornøjelse for klubberne. Heldigvis kan der være hjælp at hente. Folketinget vedtog nemlig før valget en vinterhjælpepakke, som en håndsrækning til både husholdninger og virksomheder samt kultur- og foreningslivet, der er ramt af de stigende energipriser. Det gælder således også for mange fodboldklubber, der med aftalen kan få lov til at udskyde dele af energiregningen.

 

Ekstra omkostninger kan udskydes et år

Den nye aftale gør det muligt for klubber at indefryse en del af omkostningerne i op til 12 måneder og dermed undgå en kæmpe regning. Pengene skal derefter tilbagebetales over en periode på maksimalt fire år. Det er dog muligt at få en afdragspause på et år.

Klubber og foreninger vil få mulighed for at indefryse betalingen af den del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. Dette skal aftales med det lokale energiselskab.

For fjernvarme gælder det tilsvarende, at den del af regningen, der overstiger fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, kan indefryses i den kommende periode.

På den måde vil udgifterne den kommende vinter være på samme niveau som året før.

Institutioner, der er fuldt ud offentligt ejet, vil ikke kunne gøre brug af ordningen.

 

Vil I bruge ordningen?

Hvis man ønsker at gøre brug af indefrysningsordningen, skal man meddele det til sit lokale energiselskab, som herefter vil stå for det praktiske.

Fakta om aftalen ’Vinterhjælp’

  • Mulighed for indefrysning af omkostningerne i 12 måneder.
  • Afdragspause på et år.
  • Afdragsperioden kan være op til fire år.
  • Der fastsættes et indefrysningsloft for el og gas under ét på 15 mio. kr. pr. virksomhed og et loft for fjernvarme på 3,75 mio. kr. pr. virksomhed.
  • Husholdninger og virksomheder vil få mulighed for at indefryse betalingen af den del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021.
  • For fjernvarme gælder det tilsvarende, at den del af regningerne, der overstiger fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, kan indefryses.
  • Institutionerne, der er fuldt ud offentligt ejet, vil ikke kunne gøre brug af ordningen.

Læs mere om aftalen her.

DBU følger udviklingen tæt

DBU følger udviklingen i samarbejde med DIF. Foreningslivet skal selvfølgelig tage ansvar og spare på energien, der hvor det er muligt. Men det er samtidigt vores klare førsteprioritet, at al foreningsidræt holdes åbent, så træning og andre aktiviteter kan gennemføres som planlagt.

Hvis energikrisen eskalerer yderligere og dansk fodbold bliver pålagt sparetiltag, vil førsteprioriteten være at sikre, at børn og unge ikke påvirkes i væsentlig grad af dette.