Som i mange andre brancher ramte corona-krisen også hårdt og tungt ned i DBU Jyllands økonomi. Således blev der i forrige regnskabsår realiseret et underskud på 2,7 mio. kr. i stedet for et budgetteret positivt resultat på 68.000 kr.

Derfor har det siden marts 2020 i første omgang handlet om overlevelse for DBU Jyllands organisation og siden om en genetablering af unionens økonomi.

I lyset af denne strategi kunne Peter Tornbo fra DBU Jyllands bestyrelse lørdag fremlægge et regnskab for 2020/2021, der viser, at unionens egenkapital er blevet genetableret et år tidligere inden forventet, og han udtrykte stor glæde og taknemmelighed over klubbernes opbakning til forløbet.

Tillid og opbakning fra klubberne

- Fundamentet for udvikling i DBU Jylland er ikke mindst, at der er styr på økonomien, sagde Peter Tornbo og fortsatte:

- Det er vigtigt at understrege, at dette regnskab ikke er sammenligneligt med andre regnskabsår. Men der er både internt og eksternt udvist et stærkt fællesskab og sammenhold for at komme i mål. I har som klubber vist os opbakning og tillid, selv om vi har skullet asfaltere, mens vi har kørt. Vi strakte hånden ud til jer om et ekstraordinært corona-tilskud på 750.000 kr., og det bakkede I op om. Vi har samtidig bl.a. tilpasset ressourcerne på de administrative områder, ligesom udviklingen på mødekontiene helt naturligt har medført besparelser. F.eks har møderne i regnskabsåret været en kombination af fysiske møder, men hvor det har vist sig muligt også afholdt som Teams-møder, hvilket har sparet kørsel m.v. samt tid for os frivillige, sagde Peter Tornbo.

Ingen corona-opkrævning i 2022

- På delegeretmødet i maj måned i Brædstrup fremlagde vi et ambitiøst budget med et overskud på 1.445 mio. kr. Et nødvendigt overskud set med baggrund i bestyrelsens beslutning om at genskabe egenkapitalen over en to-årig periode. Nu står vi med et godt og et tilfredsstillende årsresultat på 2,8 mio. kr. efter renter og afskrivninger, og det betyder at vi allerede efter det første år af vores to-årige genrejsningsplan er kommet i mål med at reetablere vores egenkapital, som nu udgør 12,6 mio. kroner, sagde Peter Tornbo, der fik forsamlingens godkendelse af regnskabet.

Han kunne samtidig også oplyse, at regnskabsresultatet betyder, at anden del af corona-gebyret naturligvis ikke vil blive opkrævet hos klubberne i 2022.

- Vi ønsker selvsagt ikke at opkræve mere hos jer klubber, end der absolut er behov for, fastslog Peter Tornbo.

Egentlig var det økonomi-ansvarlig, Hans Mogensen, der lørdag skulle have fremlagt DBU Jyllands regnskab på delegeretmødet i Herning, men han var corona-ramt. Derfor var det i stedet Peter Tornbo, der stod for fremlæggelsen.

Hele økonomiberetningen kan læses her i sin fulde udstrækning (PDF-dokument).

Her kan man finde årsregnskabet 2020-2021 og budgettet for 2021-2022.