Lidt forsinket på grund af covid19 kunne DBU Jylland lørdag endelig gennemføre sit årlige delegeretmøde.

Det skete i MCH Herning Kongrescenter, hvor 150 jyske fodboldfolk var samlet. De kunne indledningsvis høre formand Bent Clausen tage temperaturen på breddefodbolden i Jylland i sin mundtlige beretning:

- Vi kan alle mærke, hvordan fodbolden for alvor er kommet i gang igen. Vi hører om masser af aktivitet i vores klubber, og vi fornemmer, at mange har fået deres tabte medlemmer tilbage. Det er først og fremmest klubbernes og de frivilliges fortjeneste. Ganske vist har landsholdene succes, og det er dejligt og giver god energi rundt omkring i hele fodbold-Danmark, men det er først og fremmest forhold som et godt og trygt klubmiljø, engagerede ledere og gode trænere, der er nøglen til rekruttering og fastholdelse og medlemsfremgang. Det viser alle undersøgelser, og det siger den sunde fornuft i øvrigt også, sagde Bent Clausen.

Stor fokus på dommerområdet

DBU Jylland-formanden fremhævede også vigtigheden af frivilligheden, der er selve livsnerven i breddefodbolden.

- Jeg ved godt, at nogle klubber har svært ved at rekruttere og holde fast i de frivillige, og det har corona-perioden ikke gjort lettere, men fodbolden har stadig enormt meget godt og attraktivt at tilbyde: f.eks. fællesskab, netværk og gode oplevelser, men vi må også erkende, at vi er i en virkelighed, hvor der er skærpet kamp om folks tid. Derfor er vi som organisationer og klubber nødt til at have stor fokus på frivilligheden, og hvordan vi gør det attraktivt at være frivillig, sagde Bent Clausen, der også satte fokus på dommerområdet, et tema der som altid har høj prioritet i DBU Jylland og de jyske fodboldklubber.

- Vi har netop lanceret en helt ny dommerstrategi, som bl.a. skal sikre, at DBU Jylland i fremtiden skal kunne stille kvalificerede og kompetente dommere til rådighed til alle kampe, hvor og hvornår de jyske klubber ønsker det. I dag er det et stort og vanskeligt puslespil. Der er færre dommerressourcer til rådighed, og det betyder, at det er nødvendigt med stor fleksibilitet hos alle parter - dommerpåsættere, dommere, klubber - for at få tingene til at gå op, sagde Bent Clausen, der tilføjede, at den nye strategi bl.a. indebærer en ændret fokus på rekruttering og fastholdelse. Det vil sige, at der fortsat skal arbejdes for rekruttering af unge dommere, men også sættes mere fokus på mere modne aspiranter og i det hele taget gøre det mere attraktivt at være fodbolddommer.

Vigtigt samarbejde i breddefodbolden

Bent Clausen omtalte bl.a. også dommerens tryghed og sikkerhed, fair play, turneringer og stævner, samarbejdet mellem fodboldklubber og kommuner samt børnefodboldens udvikling i sin beretning.

Derudover fastslog han vigtigheden af og behovet for et fortsat stærkt samarbejde i breddefodbolden i Danmark.

- Ganske vist faldt breddereformen og dermed en ny organisatorisk struktur på gulvet, men vi har stadig fokus på samarbejde og synergi på tværs af lokalunionsgrænserne og på et stærkt fælles talerør for breddefodbolden. Det har vi brug for, sagde Bent Clausen.

Beretningen udløste kommentarer fra Mogens Hansen, FC Horsens og Jan Hansen, Glejbjerg SF.

Mogens Hansen efterlyste handling i forhold til U18 Pige-rækken, hvor strukturen lider under et begrænset antal tilmeldte hold, mens Jan Hansen takkede for beretningen og italesættelsen af de vanskelige forhold, som klubberne i yderområderne er underlagt.

- Jeg håber, at I vil invitere os ind til nogle møder, hvor vi kan snakke om disse ting, bl.a. udfordringerne med at stille hold. Vi vil hellere snakke end svare på flere spørgeskemaer, sagde Jan Hansen.

Vanskelige løsninger

Bent Clausen kvitterede for de fremsatte input og lovede opfølgning fra DBU Jyllands side.

- Jeg ved, at U18-spørgsmålet har været diskuteret indgående i vores ungdomsudvalg, men det er ikke verdens letteste opgave at finde løsninger, når der mangler hold. Jeg håber, at der kan stilles forslag til næste år. Bl.a. er det blevet drøftet at kombinere seniorrækkerne og U18-rækkerne. Man skal jo også huske på, at der har været stillet forskellige forslag på området, men de er jo på demokratisk vis blevet stemt ned her på delegeretmødet, sagde Bent Clausen.

I forhold til Jan Hansens input bekræftede han, at der skal følges på initiativerne:

- Jeg vil gerne bakke op om, at vi skal følge vores indsamlede data op med møder, så det skal vi helt sikkert se på. Det er et vigtigt område, sagde Bent Clausen.

Med disse bemærkninger blev beretningen vedtaget.