Brænder du for at arbejde med ledelse, kompetenceudvikling samt rekruttering og fastholdelse af fodbolddommere, og kunne du tænke dig at være med til at styrke det dommerfaglige samarbejde i det sydjyske eller nordjyske?

Hvis ja, så er du måske den nye formand vi søger til DBU Jyllands Dommerområdegruppe 4 (det sydjyske område) eller Dommerområdegruppe 1 (det nordjyske område).

Dommerområde 4 dækker dommerklubområde Sønderjysk og Sydvestjysk, og Dommerområde 1 dækker dommerklubområde Aalborg og Vendsyssel. Begge grupper består hver af fem frivillige medlemmer samt en administrativ sekretær. Dommerområdegruppen har det faglige ansvar for alle dommere i området, der påsættes til kampe administreret af DBU Jylland.

Ansvaret som formand for gruppen indebærer blandt andet følgende:

Ansvarsområder

 • Ledelse af medlemmerne i dommerområdegruppen
 • At sikre vejledning, udvikling og videreuddannelse af aktive dommere i dommerområdet
 • At sikre tilstrækkeligt antal indrangerede dommere på alle niveauer til og med Danmarksserien – herunder pre-talenter, futsal og indedommere
 • At sikre dialog med aktive jyske dommere, udviklere og vejledere ved at etablere netværksgrupper
 • At medvirke til at skabe en positiv holdning til dommergerningen og dommere som en central og uundværlig del af fodboldspillet
 • At bygge gode relationer til de lokale dommerklubber, samt sikre at de aftalte opgaver med dommerklubberne bliver udført
 • At iværksætte de ideer og tanker som dommerudvalget beslutter
 • At være med til at udvikle dommergerningen på breddesiden, i egen gruppe og i dommerudvalget

Generel profil

 • Du skal have interesse for dommergerningen, herunder evt. være aktiv dommer eller frivillig leder i dommerverden
 • Du brænder for ledelse
 • Du skal være fyldt med motivation og engagement.
 • Du skal have gode samarbejdsevner
 • Du skal være god til at kommunikere i skrift og tale.
 • Du skal være loyal overfor DBU Jyllands politikker, holdninger og beslutninger.
 • Du skal være i stand til at bruge netværk.

Du vil som formand automatisk også få sæde i DBU Jyllands Dommerudvalg, som har ansvaret for de ca. 2.000 jyske breddedommere, som dømmer kampe i DBU Jyllands turneringer. Det samlede tidsforbrug anslås derfor til omkring 100-125 timer årligt, herunder medregnet aftenmøder, kørsel, mv.

Der er tale om frivilligt arbejde, hvorfor formandsposten er ulønnet, men du vil blive en vigtig del af DBU Jyllands organisation, ligesom der vil være sekretær-bistand til rådighed i forbindelse med møder og lign. Du vil desuden få dine omkostninger dækket efter aftale samt beklædningspakke fra Hummel. Herudover tilbyder DBU løbende videreuddannelse, således at man som formand er klædt godt på til at kunne varetage de ledelsesmæssige opgaver.

Hvis du synes, at din profil matcher ovenstående, og hvis du brænder for den fremtidige udvikling af dommerområdet, så send os en kortfattet ansøgning via linket i højre spalte senest d. 1. juni 2022.

Har du spørgsmål til formandsrollen, er du også meget velkommen til at kontakte os.

Ansøg her.