I sæsonens sidste kampe skal du som træner ikke kun udtage holdet ud fra dagsform og talent, du skal også have et vågent øje på reglerne.

I de sidste to kampe gælder der nemlig nogle helt særlige regler.

Især når det kommer til at rykke spillere ned på et lavererangerende hold, er det vigtigt at have styr på sagerne. Du kan se reglerne og case-eksempler herunder.

Hvornår er der tale om at rykke en spiller ned i de to sidste kampe? 

Eksempel 1: 
En spiller rykkes ned i 2. holdets tredjesidste kamp. Hér skal man så blot tage højde for de almindelige regler om op- og nedrykning af spillere. Bliver spilleren herefter nede på 2. holdet i de resterende kampe, så er der IKKE tale om nedrykning i en af de sidste to kampe. 

Eksempel 2: 
En spiller rykkes ned i 2. holdets tredjesidste kamp. Hér skal man så blot tage højde for de almindelige regler om op- og nedrykning af spillere. Spilleren er herefter med i 1. holdets kamp i den efterfølgende weekend, hvorefter han/hun igen skal ned på 2. holdet – nu i sidste kamp. HER skal man så tage højde for reglerne om nedrykning i en af de sidste to kampe. 

Fakta: Op- og nedrykning af spillere mellem hold

  • En almindelig uge indeholder 5 spilledage - mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er 4 forskellige spilledage, mens fredag, lørdag og søndag er én og samme spilledag - læs om undtagelser i § 19.1.
  • En spiller må altid rykke op ad (fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold) - det skal blot ske til en ny spilledag.
  • For at en spiller kan rykke ned ad/spilles fri (fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold), skal det højere rangerende hold spille en kamp i mellemtiden eller samme spilledag, hvor spilleren IKKE er med, før spilleren kan spille for det lavere rangerende hold. Læs § 19 her.

Eksempel 3: 
1. holdet bliver ramt af en skade inden sidste kamp. De ønsker nu at benytte en spiller, som har spillet alle kampe på 2. holdet i hele sæsonen. Han/hun har således aldrig før spillet på 1. holdet. Må de det? Svaret er ja, det må de. Man må altid rykke en spiller op på et højere rangerende hold, når bare det er til en ny spilledag. 

Det springende punkt er altså:

  • om spilleren rykkes NED
  • og om dette foregår i en af (eller begge) de sidste to kampe på det lavere rangerede hold.

Hvornår er man spilleberettiget? 
I turneringsreglementet er der angivet et antal kampe, som spilleren skal have været spilleberettiget i, for at kunne rykke ned på et lavererangerende hold i en af de sidste to kampe.

Matematikken er ændret for Serie 5

I Serie 5 gælder det nu, at alle kampe - både før og efter ombrydning - tælles med, når sæsonens kampe skal lægges sammen.


I rækker, hvor der spilles 14 kampe i en sæson, skal spilleren have spillet/været spilleberettiget i minimum seks af de første 12 kampe, mens det forholder sig lidt anderledes i rækker, hvor der bliver spillet ti kampe. Her skal spilleren nemlig have spillet/været spilleberettiget tre af de første otte kampe.

Og hvad betyder det så at have været spilleberettiget? Det forklarer Inge Lund-Nielsen fra DBU Jylland Turneringer her:

- At være spilleberettiget betyder, at spilleren ikke behøver at have spillet de pågældende kampe rent fysisk. Det er nok, at spilleren – som ikke deltog pga. arbejde, skader mv. – lovligt KUNNE have spillet i det påkrævede antal kampe på det lavere rangerede hold, fortæller Inge Lund-Nielsen, og henviser til § 19 i turneringsreglementet.

Samme regler i playoff- og JM-kampe
I evt. playoffkampe og JM-kampe gælder de skærpede regler også; det vil sige, at spilleren skal opfylde de samme betingelser for nedrykning i en playoffkamp eller JM-kamp som i de to sidste turneringskampe.

Spillerunde tæller ikke
- Det er desuden vigtigt at skelne mellem runde og spilledag. Det er den fysiske afvikling af kampen, der er gældende - ikke rundenummeret eller hvornår kampen oprindeligt skulle være spillet - når man skal definere, hvilke to kampe, der er de sidste, afslutter Inge Lund-Nielsen.

Krav om fysisk at have spillet
Der er dog i nogle tilfælde et krav om, at spilleren fysisk skal have spillet det krævede antal kampe. For halvårsspillere samt for 1. års seniorer, der benyttes på U19-Drengehold eller U18-Pigehold, gælder, at det ved nedrykning i de 2 sidste kampe ikke er nok at have været spilleberettiget på det yngre og lavere rangerede hold i det givne antal kampe inden de 2 sidste kampe – spillerne skal fysisk have spillet det krævede antal kampe.