Fodboldklubber lægger hver dag græs til husmandsfinter, tåhylere og high fives blandt små og store fodboldspillere. Det giver både point på sundheden og socialt samvær. Desværre står mennesker, der er ramt af hjemløshed eller andre sociale udfordringer, oftest uden for fællesskabet og får ikke glæde af de positive gevinster ved fodbolden.

Med støtte fra Nordea-fonden vil OMBOLD, DBU og DBU Bredde i et nyt projekt have flere mennesker i udsatte positioner i gang med at spille fodbold. Projektet skal bygge videre på de succeser, som OMBOLD har fået med projekt ’OMBOLD Lokalt', hvor over 250 mennesker, der blandt andet er ramt af hjemløshed og misbrug, har deltaget i ugentlige træninger på tværs af otte kommuner.

Fodbold er fællesskab
Jesper har ofte følt sig forbigået i sociale sammenhænge, men OMBOLD-træningerne i Holbæk har givet ham et godt fællesskab:

”For mig har træningerne betydet sindssygt meget. Det har udfyldt et socialt hul i hverdagen. Jeg har endda fået venner, som jeg også mødes med uden for træningerne.”

Venskaber, og det at være en del at noget, er netop det, der kan være startskuddet til en bedre tilværelse for udsatte danskere, forklarer Martin S. Petersen, der er direktør i OMBOLD:

”Ensomhed er en udfordring for mennesker på kanten af samfundet. Ved at blive en del af en fodboldklub, bliver man en del af et fællesskab til og får et fast holdepunkt i hverdagen. Vi kan se, at det kan være startskuddet til øget mental og fysisk sundhed samt et mindre misbrug,” fortæller Martin S. Pedersen.

Selvom man hverken har tag over hovedet eller kæmper med et misbrug, så er det vigtigt at vide, at fodboldbanen er åben for alle, fortæller Bent Clausen, der er næstformand i DBU:

”Fodbold kan skabe fællesskaber og samle mennesker på tværs af køn, alder, tilhørsforhold og sociale skel. På fodboldbanen er der plads til alle, og derfor vil vi naturligvis også gerne være med til at tage ansvar for at inkludere socialt udsatte i fodboldens fællesskaber i samarbejde med OMBOLD”.

Ambitiøse mål
Projektet med titlen ’Inklusion i fodbold-Danmark er støttet med midler fra Nordea-fonden og er en central del af Nordea-Fondens nye strategiområde ’Lyst til at deltage’, der fokuserer på, hvad der skaber motivation til at deltage i fællesskaber og foreningslivet.

”Borgere i udsatte positioner deltager sjældent i foreningsidrætten, men gennem ’Ombold Lokalt’ er det lykkes at inkludere hundredvis af disse borgere i lokale fodboldfællesskaber. Det har skabt glæde og sammenhold. Vi ser nu frem til, at projektet vil give endnu flere mulighed for at blive en del af idrættens fællesskaber” siger Nordea-fondens uddelingschef, Christine Paludan-Müller.

Ambitionen er, at mindst 360 danskere, der for eksempel kæmper med hjemløshed, ensomhed, stofmisbrug eller psykiske sygdomme, bliver en del af fodboldklubberne i minimum 12 kommuner inden udgangen af 2024.

Derefter udrulles projektet i andre kommuner, så endnu flere kan få glæde af fodboldens fysiske og sociale gevinster.

OMBOLD Lokalt-projektet løb fra 2019 til 2022, og blev støttet af Nordea-Fonden med 1.939.060 kr. Projektet, der nu skal bygge videre på succeser fra OMBOLD Lokalt, bliver støttet med 5.051.220 kr. fra Nordea-fonden. 

Om OMBOLD
NGO’en OMBOLD er med Hjemløselandsholdet i spidsen et forandringsskabende og inkluderende fodboldfællesskab for socialt udsatte og mennesker ramt af hjemløshed, som danner grobund for positiv udvikling i forhold til fysisk og mental sundhed, nye venskaber og øget livskvalitet.  

Under mottoet ‘Fodbold, Fællesskab og Forandring’ har OMBOLD siden 2003 engageret og aktiveret mere end 15.000 voksne, som ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger, via blandt andet åbne træninger lokale træninger, stævner og AsfaltLigaen.