Idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Børneattesten viser bl.a., om vedkommende tidligere er dømt for en seksuel krænkelse begået mod børn og unge.

Indtil nu har I som idrætsforening også været forpligtet til at give besked til Udelukkelsesnævnet, hvis I har modtaget en ’positiv’ børneattest. Det sidste er ikke altid blevet gjort, og derfor er den nye lovændring vigtig, fordi den sørger for, at underretningen til Udelukkelsesnævnet fremover sker automatisk.

Det er kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der er kommet med lovforslaget, og det har fundet opbakning i Folketingssalen og er nu vedtaget. Den nye lovændring betyder, at Udelukkelsesnævnet, som består af en repræsentant fra DIF, DGI og Dansk Firmaidræt, fremover automatisk vil få besked, hvis en forening modtager en ’positiv’ børneattest.

Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

Børns sikkerhed i fodbolden

Som fodboldklub, der har børnehold, har man ansvaret i forhold til at tage vare på børnenes sikkerhed.

  • Fodboldklubben er lovmæssigt forpligtiget til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år.

  • Fodboldklubben må ikke ansætte personer, som har en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse.

  • Fodboldklubben opfordres til at opstille retningslinjer for at forebygge blufærdighedskrænkelser og give børnemedlemmer en tryg hverdag i klubben. Dette kan gøres ved at nedskrive og vedtage en børnepolitik og få den forankret hos ledere, trænere og forældre, således at den er kendt og praktiseres. Se hvordan I kan arbejde med at få en børnepolitik her.

  • I kan også altid søge hjælp hos DIF. Læs mere her.

  • Læs mere om alle børn ret til social sikkerhed i fodbolden her.