Ove Lyhne har siden 1994 beklædt posten som direktør for DBU Jylland.

Men nu nærmer tiden sig for et administrativt lederskifte i den jyske lokalunion.

For den 72-årige sønderjyde har efter grundige overvejelser meddelt DBU Jyllands bestyrelse, at han forlader organisationen pr. 31. december 2023.

”Jeg føler stadig, at jeg har masser af energi, og jeg glæder mig fortsat til at gå på arbejde, men min dåbsattest kan jeg ikke løbe fra, og jeg ønsker at give bestyrelsen de bedste rammer for at planlægge et direktørskifte. Derfor har jeg allerede nu meddelt, at jeg forlader DBU Jylland med udgangen af 2023, så der er tid til at sikre en god overgang”, forklarer Ove Lyhne om sin beslutning.

Stort aftryk på DBU Jylland

Formand for DBU Jylland, Bent Clausen, hylder Ove Lyhnes indsats og betydning for DBU Jylland og jysk fodbold.

”Ove har været en fremragende og visionær direktør for DBU Jylland og de jyske fodboldklubber, og han har sat vigtige og markante aftryk på hele den positive udvikling, som har præget breddefodbolden gennem de seneste mange år. Derfor har vi stor grund til at takke Ove, og dette skifte, og måden det sker på, er helt i tråd med det tillidsfulde og respektfulde samarbejde, som vi i bestyrelsen altid har haft med Ove”, siger Bent Clausen.

Han forklarer, at bestyrelsen i august vil påbegynde processen med at finde Ove Lyhnes afløser, og han forventer, at en ny direktør vil være på plads primo 2023.

”Ove har været en fremragende og visionær direktør for DBU Jylland og de jyske fodboldklubber, og han har sat vigtige og markante aftryk på breddefodboldens udvikling. Bent Clausen, formand, DBU Jylland

Nuværende kultur skal føres videre

”Dermed vil der være mulighed for et værdifuldt overlap mellem en ny direktør og Ove. Desuden er tidspunktet også valgt ud fra, at vi netop nu er midt i en moderniseringsproces i DBU Jylland, hvor vi arbejder på at finde en mere moderne organisationsstruktur. Derfor er det oplagt, at en ny direktør vil skulle stå i spidsen for implementeringen af dette”, tilføjer Bent Clausen.

DBU Jyllands formand understreger, at det er vigtigt for bestyrelsen, at den nuværende administrative kultur og tillidsbaserede ledelsesstil føres videre under en ny direktør. Han forklarer desuden, at Ove Lyhne efter aftale mellem parterne vil overgå til en endnu ikke aftalt funktion i organisationen, når den nye direktør tiltræder. Den nye arbejdsfunktion aftales med den nye direktør og vil løbe indtil fratrædelsen pr. 31. december 2023.

Ove Lyhne er oprindeligt uddannet ved Skat og kom til DBU Jylland i 1994 fra en stilling som direktør i superligaklubben, Ikast fS. Under denne ansættelse sad han i både DBU’s og Divisionsforeningens bestyrelse.