Sammensætningen af DBU’s udvalg og komiteer er i dag kommet på plads. Blandt de udpegede medlemmer er flere kendinge. Helle Thorning-Schmidt fortsætter som formand for Governance- og Udviklingskomiteen, mens en anden tidligere minister, Karen Hækkerup, beholder sin plads i samme komité.  
De får fremover selskab af blandt andet Jonas Keiding Lindholm, der udover at være direktør i Tænketanken Mandag Morgen, også er formand for Ombold samt tiltræder som formand for DBU’s Etiske Udvalg.

I Landsholdskomiteen har Benny Olsen siddet midlertidigt på formandsposten. Den post indtager han nu permanent. Han får tidligere landsholdsspiller og nuværende træner, Morten Bisgaard, med på holdet, ligesom Jesper Fredberg, sportsdirektør i Viborg FF, også bliver budt velkommen.
Få yderligere poster i Landsholdskomiteen er stadig i færd med at blive besat.


Bredde i udvalg og komiteer

Medlemmerne i DBU’s komiteer og udvalg repræsenterer alt fra humanitære organisationer til folk fra fodboldklubber og andre dele af dansk fodbold. Den sammensætning ser formand i DBU, Jesper Møller, en stor styrke i:

”Komiteerne og udvalgene er vigtige for samarbejdet om udviklingen af dansk fodbold. En udvikling, der skal ske på tværs af alle områder i hele landet. Derfor er jeg glad for, at vi igen har fået dygtige mennesker med ombord, der alle kommer med stærke kompetencer og viden og som ikke mindst har stor lyst til at sætte deres præg på dansk fodbold,” siger Jesper Møller.


Fokus på diversitet
DBU har i lang tid arbejdet for diversitet i dansk fodbold. For at fremme diversiteten blev der for nylig lavet en række tiltag. Et af tiltagene er et øget fokus på diversitet DBU’s ansættelser og rekrutteringer.   

Et tiltag, der også afspejler sig i valget af medlemmer til DBU’s udvalg og komiteer. 

Af medlemmer af DBU’s komiteer og udvalg, hvor bestyrelsen selv udpeger medlemmerne, er 36% kvinder og 64% mænd.

Udviklingen glæder Jesper Møller:

” Jeg glæder mig naturligvis over, at vi har rundet de 30% kvindelige medlemmer, men vi har stadig et stort arbejde foran os, når vi kigger på diversiteten generelt i dansk fodbold. Vi kommer derfor til at sætte yderligere fokus på emnet i løbet af efteråret, for vi har behov for at styrke indsatsen."


To nye udvalg
Med komiteerne og udvalgene på plads er det desuden blevet besluttet at nedsætte yderligere to udvalg:

  • DIF-udvalget, der skal drøfte og koordinere emner, som er relevante for Dansk Idræts-Forbund. Formand er Thomas Christensen, og de to øvrige medlemmer er Gert Lundgaard og Claus Warming.

  • Bæredygtighedsudvalget, der har Bjarne Christensen som formand, skal arbejde med at omdanne de grønne ambitioner i den nye strategi til konkrete tiltag frem mod 2025. Udvalget er i gang med at blive sammensat.


Se det fulde overblik her