Mere fokus på børnefodbolden. Sådan er virkeligheden i efterhånden mange jyske fodboldklubber. Det samme er tilfældet i Vejle og omegn, hvor Future Vejle og DBU Jylland har underskrevet en aftale om at prioritere børnene endnu mere.

Samarbejdet skal komme alle børn til gode, uanset niveau. Det er hele baggrunden for aftalen. Steen Thychosen, akademichef hos Vejle Boldklub

Derudover indeholder aftalen, at samarbejdsklubberne får mulighed for netværk, forskellige oplevelser for børn og trænere samt workshops og interne kurser. Vejle Boldklubs børneudviklingstræner har allerede i halvandet år hjulpet med inspiration til den gode børnetræning i de 27 samarbejdsklubber, men dette arbejde intensiveres også. Alt sammen i bestræbelserne på at udvikle børnemiljøerne i den rigtige retning.  

Samarbejdet bliver markeret den 3. februar, hvor Future Vejle og DBU Jylland afholder Børnestormøde på Vejle Stadion for alle Future Vejle-klubber.  

Aftalen tager udgangspunkt i DBU’s børnestrategi og dennes kvalitetssikring gennem DBU Børneklub-konceptet, som blandt andet dækker over en nedskrevet børnepolitik og en tilknyttet børneudviklingstræner.

Aftalen skal komme alle til gode
Hos Vejle Boldklub er der glæde at spore for den netop underskrevne aftale. Det fortæller akademichef, Steen Thychosen:

- Vi vil utroligt gerne børnefodbolden, og derfor vil vi også gerne sende et signal til vores samarbejdsklubber om, at vi ønsker hjælpe med så gode rammer som muligt for børnene. Det hele starter i samarbejdsklubberne, og vi er så glade for dem. Derfor giver aftalen rigtig god mening for os. Han afslutter:  

- Samarbejdet skal komme alle børn til gode, uanset niveau. Det er hele baggrunden for aftalen.

Børn skal være børn
Også hos DBU Jylland er man begejstret for aftalen:

- Vi er glade for, at flere og flere klubber får øjnene op for, at den her børnestrategi giver mening. Vejle Boldklub har en stor tradition med talentudvikling, og derfor er vi begejstrede over, at en klub af sådan en størrelse har lyst til at være med og bidrage til sunde børnefodboldmiljøer. Børn skal have lov at være børn, og det vi heldigvis meget enige i. Så vi er utrolig glade og glæder os til det videre samarbejde, lyder det fra DBU Jyllands direktør, Ove Lyhne.

Flere og flere klubber ønsker at følge DBU’s børnestrategi og arbejde mod at blive DBU Børneklub. Lige nu har 70 jyske klubber skrevet under på, de vil arbejde mod at blive en DBU Børneklub. Er du og din klub interesseret, kan I bl.a. læse mere om strategien og se, hvordan I selv kan blive DBU Børneklub.

Future Vejles samarbejdsklubber

Ammitsbøl Fodbold

Bredballe IF

Daugaard IF

Egtved IF

Engum UI

FB Fodbold

Give Fremad

Grejs-Dalen IK

Gaarslev GF

Hedensted IF

Hover IF

Højen G&U

Jelling fS

Lindved GF

Nørremarken FS

Onsbjerg GU

Skibet IF

Smidstrup/Skærup IF

Sole IF

Uldum IF

Tørring IF

Vejle Boldklub – Moderklubben

Vejle FC

Vejle Kammeraterne

Vinding SF

Ølholm Boldklub

Øster Nykirke IF