329 jyske klubber har besvaret et spørgeskema om datoplanerne for turneringerne i DBU Jylland. Det svarer til, at 41 procent af de ca. 865 medlemsklubber har deltaget.

Resultaterne af undersøgelsen er endnu ikke færdigbehandlede, så arbejdet fortsætter i det nye år.

- Et af de områder, der springer i øjnene i undersøgelsen, og generelt har haft klubbernes bevågenhed de seneste år, er opstartstidspunktet for efterårets kampe. Derfor vil det være et af de emner, som arbejdsgruppen bag undersøgelsen i den kommende tid vil dykke dybere ned i, fortæller turneringschef i DBU Jylland, Ole Frandsen.

Puslespillet skal gå op
Klubberne er i undersøgelsen blandt andet blevet spurgt om deres holdning til opstartstidspunktet efter sommerferien (i forskellige rækker; ungdom, senior samt med/uden ombrydning) og til antallet af kampe pr. sæson.

- Umiddelbart ser vi i besvarelserne, at mange klubber ønsker, at rækker, der spiller 14 kampe, starter turneringen senere end det er tilfældet i dag. Men kan en senere opstart lade sig gøre, når cirka halvdelen af de jyske kommuner lukker græsbanerne efter 31. oktober? Og er der kunstgræsbaner nok til at kunne afvikle de knap 400 seniorkampe, der er i en almindelig turneringsrunde, plus ungdomskampe? Det kræver et større analysearbejde at lave sådan en vurdering, og der er mange hensyn at tage højde for, lyder det fra turneringschefen.

Derfor følger arbejdsgruppen nu spørgeskemaresultaterne op med yderligere undersøgelser for at samle et endnu større grundlag for, hvordan datopuslespillet for efterårsturneringen 2023 skal lægges.

Det hele vil blive behandlet i DBU Jyllands ungdoms-, senior-, vinter- og dommerudvalg, inden en færdig indstilling til datoplanen for efterårsturneringen 2023 vil blive forelagt bestyrelsen.

Datoplan for efteråret 2023 klar ultimo marts
I sidste ende er det nemlig DBU Jyllands bestyrelse, der skal færdigbehandle og godkende datoplaner. Og forventningen er, at datoplanen for efteråret 2023 vil blive offentliggjort ved udgangen af marts.

Den procedure blev besluttet i foråret 2022. Tidligere er datoplanerne blevet behandlet på årsmøder og delegeretmødet, men udarbejdelsen af dem er efterhånden blevet for kompleks til, at det er muligt.

Ændringen i arbejdsgangen betyder dog langtfra, at man ikke tager klubbernes holdninger og ideer med i betragtning. Netop derfor har alle klubber haft mulighed for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, ligesom input fra den løbende dialog med dem altid vil indgå i overvejelserne omkring turneringsplanlægningen.

FAKTA: HVAD ER EN DATOPLAN?

En datoplan angiver spilledagene i de enkelte rækker.

Datoplanerne bygger hvert år på nogle fastlagte principper, f.eks. at sidste turneringsrunde i foråret bør ligge inden skolerne går på sommerferie, at første turneringsrunde i efteråret bør ligge efter skolernes sommerferie er afsluttet, at sidste turneringsrunde i efteråret for 6-holds puljer ikke bør ligge senere end den 31. oktober, at uge 42 bør friholdes, når det er muligt og at der kun placeres kampe på hverdage, når det er absolut nødvendigt.

Der udarbejdes en ny datoplan for hvert turneringshalvår, og planen offentliggøres som udgangspunkt altid et halvt år inden den første spillerunde.