Vejen bliver fra den 1. februar 2023 hjemmebane for Region 4’s administration.

Efter mange gode år i Glejbjerg flytter DBU Jylland sit sydlige kontor til komplekset omkring Vejen Idrætscenter (nærmere betegnet sportshotellet), hvor personalet får adgang til rummelige kontorforhold og moderne mødefaciliteter.

”Regionskontoret er i løbet af det seneste år blevet tildelt flere opgaver. Det har betydet, at vi har fået behov for flere kvadratmeter. Desuden har vi manglet plads til, at vores klubrådgivere og kommunekonsulent kan sidde og arbejde hos os engang imellem. Det er der et stigende behov for. F.eks. når vi skal koordinere forskellige klub-aktiviteter. De nye faciliteter i Vejen opfylder disse behov, og desuden giver det os mulighed for at holde flere af vores bestyrelses- og udvalgsmøder tæt på vores dagligdag i administrationen”, forklarer Region 4’s områdechef Martin Clausen.

Praktisk placering

I alt fem personer har fast base på Region 4’s kontor, herunder medarbejdere, som løser centrale opgaver for DBU Jylland (bl.a. dommerpåsætning og kommunikation), men blot har fysisk placering i Region 4.

”Desuden betyder placeringen i Vejen, at vi fortsat vil være centralt og praktisk placeret for mange af vores frivillige, og det betyder trods alt noget, når vi indkalder til møder og lignende”, tilføjer Martin Clausen.

Region 4’s personale administrerer bl.a. alle 3-, 5- og 8-mandsfodboldaktiviteter i det syd- og sønderjyske område, samt også en række vinterfodbold-aktiviteter. Desuden har regionskontoret siden 1. januar 2022 fået flere opgaver omkring uddannelses-, børnefodbold- og dommerområdet.

Ekstra opgaver på regionskontoret

Det er ikke mindst den positive udvikling i samarbejdet med de jyske kommuner, der har givet ekstra opgaver til DBU Jyllands regioner.

De mange breddetiltag og projekter i det støt stigende antal velfærdsalliancer skal føres ud i livet til gavn for kommuner og lokale fodboldklubber, og det kræver både planlægning, koordinering og support. Det samme gør sig gældende på børneområdet, og dertil kommer hele satsningen på uddannelsesområdet.

Rent praktisk er det kun adressen, der ændres pr. 1. februar 2023. Telefonnummer, åbningstider, mailadresser og lignende påvirkes ikke af flytningen til Vejen.

Region 4’s nye adresse bliver fra den 1. februar: Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen.