Børn har forskellige motivationer for at gå til fodbold. Nogle er der, fordi vennerne er der. Andre kan ikke få nok og vil spille altid. Som ansvarlige voksne skal vi sikre at understøtte alle børn og give dem de tilbud, de har brug for.

2+1+1 er en metode til at arbejde med tilbuddene til børnespillerne. Den er fordelagtig, fordi den tager udgangspunkt i tilbud til børnene og tager hensyn til, at alle børn ikke er ens. Nogle er meget motiverede og lever og ånder for fodbold, mens andre hygger sig med det i mindre omfang. Vi skal sikre, at alle børn i fodbolden mødes af tilbud, der matcher deres ønsker, så vi optimerer chancen for, at de udvikler livslang kærlighed til fodbolden.

Derfor kommer Jesper Jacobsen, teamleder for DBU Børnefodbold, som har til opgave at implementere DBU’s børnestrategi, med denne opfordring til danske fodboldklubber med børnefodbold:

”Fodbold er en holdsport, så selvfølgelig skal man træne med og som et hold, men børnefodbolden skal også sætte det enkelte barns behov og ønsker i centrum. Så nu hvor sæsonstarten er over os, vil vi gerne opfordre alle klubber til at kaste et blik på deres tilbud til fodboldbørnene. Måske kan der tænkes nyt, så vi ikke bare kører videre med to gange ugentlig holdtræning, som mange har gjort de sidste mange år” udtaler Jesper Jacobsen og fortsætter:

Hvis vi skal rykke børnefodbolden i Danmark og tilgodese alle børnene, skal vi gøre tingene på en ny måde. I forhold til at skabe tilstrækkelige, mangfoldige og spændende tilbud til børnene, er 2+1+1-modellen et glimrende udgangspunkt for at tænke i nye baner. Jesper Jacobsen

Forslag til afvikling af ekstratræning

Hovedbudskabet med 2+1+1 er, at man som klub tilbyder børnene mere end de to sædvanlige holdtræninger hver uge. Den første +1 ekstratræning lægges bedst ind en dag, hvor der ikke i forvejen er holdtræning for børneholdene. Her kan alle interesserede møde op, og træningen kunne forestås af specialtrænere, førsteholdsspillere, gæstetrænere, eller hvad man nu kunne finde på. Det kan også forestås af ATK+-center, men klubben skal bare sørge for, at der er et ekstratræningstilbud til alle børn uanset niveau. Det må ikke kun gælde for udvalgte børn.

Via dette link kan du læse mere om den mulige praktiske organisering af 2+1+1 under afsnittet ”Hvordan 2+1+1?”.

Nedenfor er 2+1+1-modellen forklaret, så den forhåbentligt kan hjælpe jer i klubben med at kaste et kritisk blik på jeres tilbud til fodboldbørnene og også hjælpe med at inspirere til, hvilke yderligere tilbud I kunne lave.

 

2+1+1-modellen

2+1+1

Nogle børn vil måske blot deltage i en enkelt aktivitet om ugen, mens andre vil have alle fire + kampe eller stævne i weekenden, og alt hvad de kan suge ud af skolegården, haven osv.. 2+1+1 er et redskab til at sikre, at alle børn får tilstrækkelige og fleksible fodboldtilbud.

”2” dækker over, at børn traditionelt set tilbydes to ugentlige holdtræninger med deres årgang. Anbefalingen er, at der holdes fast i dette. Det er helt fint for de fleste, men det er måske for meget for nogle og for lidt for andre. Det skal alle klubber kunne rumme.

Den første ”+1” bør være et ekstra træningstilbud for dem, der er interesserede. Det er ikke knyttet til den almindelige holdtræning, men er et tilbud om ekstra, specifik træning på tværs af fx årgange, køn, måske endda klubber osv. Her kan man komme og træne noget ekstra, hvis man har lyst. Det er i hovedreglen trænerstyret ligesom holdtræningen, men det kan sagtens være en helt anden træner. Det er vigtigt, at deltagelse ikke er betinget af barnets fodboldmæssige niveau. Klubben skal under alle omstændigheder sikre, at der er et godt tilbud til alle børn, der ønsker et ekstra træningstilbud.

Den anden ”+1” er muligheden for at give børnene flere fodboldtimer, men uden indblanding og styring fra voksne. Det er fri fodboldleg, hvor muligheden skal være til stede i form af baner, materialer osv. og selvfølgelig under opsyn af voksne, så det er trygt og sikkert.

 

Brug for hjælp eller sparring?

Vil I gerne i gang med at strukturere jeres tilbud til fodboldbørnene efter 2+1+1, men har brug for lidt ekstra sparring, kan I kontakte jeres lokale klubrådgiver eller børneklubrådgiver, som altid står klar med hjælp. Find info om jeres lokale klubrådgivere på din lokalunions hjemmeside.

 

Har din klub gode erfaringer, hører vi gerne fra jer

Er du tilknyttet en klub, som allerede har gode erfaringer med at lave ekstratræninger og fri fodboldleg, så hører vi meget gerne fra jer. Vores ønske er at sprede gode erfaringer fra enkelte klubber til resten af landet. Skriv til jeja@dbuboernefodbold.dk, hvis du vil være med til at inspirere andre klubber med det, som I gør i din lokale klub.