DBU Jylland er de jyske fodboldklubbers organisation.

Det betyder helt konkret, at det er klubberne, der bestemmer, hvordan f.eks. turneringerne skal strikkes sammen.

Og nu er tiden atter inde til, at man som fodboldklub kan gøre brug af sin ret til at foreslå ændringer af DBU Jyllands love, turneringsreglement og turneringsbestemmelser.

ALLE klubber kan fremsætte forslag

Det er vigtigt at understrege, at alle DBU Jyllands medlemsklubber har mulighed for at benytte sig af muligheden – såvel store som små.

De enkelte forslag skal blot være DBU Jyllands administration i hænde senest onsdag den 15. september, så vil de blive behandlet på regionernes årsmøder i november og på delegeretmødet i januar, hvor den endelige vedtagelse i givet fald skal finde sted.

Tre formelle krav

Der er nogle få formelle krav, som skal være opfyldt for at et forslag kan behandles.

Et klubforslag skal indeholde:

  • En forslags-formulering
  • En henvisning til relevante paragraffer i DBU Jyllands love, turneringsreglement eller turneringsbestemmelser.
  • En begrundelse for at fremsætte forslaget

Samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder i november, kommer helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2023, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted.

Forslagsstilleren kan dog senest den 1. december skriftligt meddele DBU Jylland, at forslaget trækkes. Inden samme frist kan forslagsstilleren endvidere meddele mindre ændringer til forslaget.

DBU Jylland klar til at hjælpe

DBU Jyllands administration står naturligvis også til rådighed med rådgivning og hjælp til klubberne i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af forslagene.

DBU Jylland vil også fremsætte forslag til behandling på årsmøderne og delegeretmødet.