En ny fodboldsæson er skudt i gang, med alle de gode og positive ingredienser, som nu engang hører med.

Desværre opstår der hvert år i forbindelse med DBU Jyllands turneringskampe en række sager, der involverer vold og trusler, såvel mod spillere som mod fodbolddommere.

Det sker heldigvis meget sjældent, men det er noget, som DBU Jylland tager meget alvorligt og arbejder hårdt for at forhindre, dels gennem forebyggende indsats og dels gennem skærpede strafferammer.

- Vold og trusler hører på ingen måde hjemme i forbindelse med fodboldkampe, og derfor bliver der også slået hårdt ned i de enkelte tilfælde, siger Kristian Nørgaard Thomsen, formand for DBU Jyllands Disciplinærudvalg.

Minimum seks måneders udelukkelse

- Selv om der er tale om ganske få sager, er hver sag en for meget, og noget som vi ønsker udryddet fra vores turneringer. En fodbolddommer er vores repræsentant ved en kamp, og han eller hun skal naturligvis kunne føle sig tryg. Derfor strammede DBU Jylland også sanktionsrammerne i foråret 2021, således at vold mod en dommer, inklusiv spyt, som minimum udløser seks måneders automatisk udelukkelse fra alt fodbold, forklarer Kristian Nørgaard Thomsen.

Med sanktionsrammen ønsker DBU Jylland at sende et klart og tydeligt signal til alle i jysk fodbold. Nemlig at det anses som særligt skærpende, hvis man som dommer lider overlast.

DBU Jylland har en klar og tydelig forventning om, at en person som repræsenterer fodboldforbundet behandles ordentligt, og hvis det mod forventning ikke sker, må de pågældende personer også stå til ansvar herfor.

- Vi tager dommernes sikkerhed og tryghed særdeles alvorligt, og vi ønsker at slå hårdt ned på enhver, der udsætter en dommer for sådan en type adfærd, og ordet ”minimum” skal naturligvis tages helt alvorligt. En sådan sag kan med andre ord udløse en endnu længere udelukkelse end seks måneder. Det er noget, som vi vurderer i Disciplinærudvalget fra sag til sag, siger Kristian Nørgaard Thomsen.

Vurderes enkeltvis

DBU Jylland-formanden understreger, at der heldigvis kun er meget få sager, som involverer vold mod en dommer. Helt præcist drejer det sig om 0,2 promille af samtlige kampe på breddeniveau.

Sanktionskataloget giver også Disciplinærudvalget mulighed for at sigte efter hårdere strafudmålinger end tidligere, når det drejer sig om trusler mod dommere. Her er der dog ikke blevet fastlagt en minimumsgrænse, da der kan være mange forskellige nuancer i denne type sager. Derfor vil alle sager blive vurderet enkeltvis.

Selv om der er tale om ganske få sager, er hver sag en for meget, og noget som vi ønsker udryddet fra vores turneringer. Kristian Nørgaard Thomsen, formand, DBU Jyllands Disciplinærudvalg

Sanktionskataloget anviser også, at der i højere grad end tidligere skal skrides til spærring af det enkelte hold eller den enkelte klub i forbindelse med en voldssag. Dette vil altid bero på en individuel vurdering. Som nu bliver den indberettede spiller altid spærret indtil videre, og det vil naturligvis fortsat ske.

Opdateret OBS-klubordning

DBU Jylland har i forbindelse med vedtagelsen af sanktionskataloget også opdateret proceduren omkring den såkaldte OBS-klubordning, som omfatter klubber eller hold med mange eller grove sager.

Disciplinærudvalget gennemgår to gange årligt de alvorligste sager med henblik på en revision af den dynamiske OBS-liste. Klubberne på listen kan i yderste konsekvens blive udelukket fra turneringen, hvis ikke de forbedrer sig.

Der vil også halvårligt blive gennemført møder med klubberne på OBS-listen, hvilket betyder, at klubberne på listen er forpligtede til at mødes med repræsentanter for DBU Jylland.