Kommunerne er vigtige for fodbolden og omvendt. Derfor har DBU Jylland sammen med de jyske fodboldklubber stor fokus på kommunalvalget den 16. november.

Målet for DBU Jylland er at bidrage konstruktivt til debatten omkring den kommunale udvikling til gavn for både fodboldklubber og kommuner. Det skal blandt andet ske via etablering af stærke relationer med kommunalpolitikerne.

DBU Jylland har derfor tilknyttet Edin Hajder (billedet) som projektleder til at koordinere indsatsen i forbindelse med kommunalvalget. Han er stærkt forankret i både foreningsliv og lokalpolitik og er med andre ord en stærk brobygger med blik for både fodboldklubbernes og kommunernes behov, ønsker og udfordringer.

- Betydningen af et godt samarbejde mellem fodboldklub og kommune kan ikke undervurderes, og derfor ønsker vi naturligvis også at være en konstruktiv og proaktiv spiller frem mod det kommende kommunalvalg, forklarer Edin Hajder.

”Fodbold kan noget særligt”

Fællesskabet i fodboldklubberne og de frivilliges indsats skaber stor værdi for mange kommuner. Omvendt er det også afgørende, at kommunen prioriterer og skaber gode rammer, så flest muligt kan spille fodbold og vil bidrage til det frivillige arbejde.

- Fodbold kan noget helt særligt, og i et konstruktivt samarbejde kan vi gøre utrolig mange gode ting. Derfor vil vi bruge lejligheden til at komme i en positiv dialog og viderebringe de forhold, som betyder meget for vores medlemsklubbers hverdag, siger Edin Hajder.

DBU Jyllands fire regioner har i anledning af KV21 udpeget 12 kommuner, hvor der er behov for ekstra opmærksomhed:

- Vi ønsker at være seriøse og velforberedte i vores tilgang til kommunalvalget. Derfor har vi haft involveret mange personer internt i DBU Jylland-systemet, både politikere, kommunekonsulenter og andre, for at udpege de væsentlige områder, hvor vi sammen med kommunerne kan gøre en positiv forskel. Det kan f.eks. være tilskudsmodellerne, udfordringer i kølvandet på corona-krisen, mangel på frivillige, nye og spændende samarbejdsmuligheder og mange andre forhold, siger Edin Hajder.

DBU Jylland har også nedsat to særlige grupper, som sammen med Edin Hajder skal koordinere indsatsen omkring kommunalvalget. Dels en administrativ gruppe og dels en politisk gruppe, hvor alle DBU Jyllands fire regioner er repræsenteret med frivillige.

 

Fakta om Edin Hajder

Projektleder for DBU Jyllands KV21-aktiviteter.

47 år, bosat Hobro, stifter og indehaver af konsulentvirksomheden, Plus Consult, deltidsansat i DBU som projektleder for ”Fodbold for fremtiden”, som har til formål at udvikle en ny beskæftigelsesrettede metoder med fokus på at hjælpe langtidsledige unge ud af offentlig forsørgelse og ind i job og uddannelse.

Medlem af byrådet i Mariagerfjord Kommune siden 2014, bl.a. formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Kan kontaktes på edin@dbujylland.dk og tlf. 2896 5572.