Velfærdsalliancen mellem DBU, DBU Jylland og Viborg Kommune skal hjælpe det lokale foreningsliv med fokus på endnu flere pigespillere og børnefodbolden.

Med velfærdsalliancen er tanken nemlig at skabe endnu bedre rammer for de lokale fodboldklubber. Det fortæller Jørgen Rasmussen, der er næstformand i Region 2’s bestyrelse og kommuneansvarlig for Viborg Kommune:

- Vi har indgået en flot velfærdsaftale med Viborg kommune som forener elite- og breddeaktiviteter til gavn og glæde for kommunens borgere og de lokale fodboldklubber. Viborg kommune, Viborg Idrætsråd, DBU og DBU Jylland har skabt rammerne for en aftale, så klubberne får de bedst mulige forhold til at arbejde med pige- og børnefodbolden, lyder det.

Succesen skal fortsætte
Og for at rammerne skal udfyldes bedst muligt, afholdes der møde mellem kommunen og klubberne i november:

- Første skridt bliver mandag den 29. november, hvor klubberne bliver indkaldt til et dialogmøde med fokus på indholdet af velfærdsaftalen, så vi alle er rustet til at arbejde med de allerbedste forhold for pige- og børnespillere. Vi ved, hvor vigtig sparring er i sådanne aftale, fortæller Jørgen Rasmussen.

Viborg Kommune og mange af klubberne i kommunen har i en årrække satset hårdt på pigefodbolden, og det har resulteret i en vækst på 25 pct. Den succes skal der bygges videre på samtidig med, at børnefodbolden også skal i fokus.

Erfaringer skal bæres videre
Også i Viborg Idrætsråd er de glade for aftalen, der for dem betyder, at de gode erfaringer kan bæres videre og gøres til endnu bedre oplevelser for foreningernes medlemmer:

- Vi er glade for at vi sammen med DBU, DBU Jylland og Viborg Kommune fortsat kan sætte fokus på breddefodbolden. Vi har gode erfaringer fra den særlige indsats med pigefodbolden, og det ser vi perspektiver i at videreføre i en bred indsats sammen med kommunens fodboldklubber. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer vil blive et fokuspunkt, som vi skal adressere sammen med alle klubber på mødet d. 29. november, fortæller Peder B. Pedersen, der er næstformand i Viborg Idrætsråd.