Til foråret implementeres et nyt turneringsformat i DBU Jyllands herresenior-turnering, som bl.a. betyder, at Serie 6-rækken forsvinder.

Og på vej ind i den nye turneringsstruktur kan DBU Jylland konstatere, at der i den igangværende efterårsturnering for første gang i mange år er en stigning i antallet af aktive hold i både herrernes Serie 6, men også kvindernes Serie 2-række.

Fremgangen på herresiden er dog mest opsigtsvækkende, da tendensen her har været nedadgående i mange år.

- Det er jo første gang i umindelige tider, at vi har holdfremgang i herreseniorturneringen. Vi har kigget efter i vores statistikker, og vi kan konstatere, at det i hvert fald ikke er sket siden 1998, siger DBU Jyllands turneringschef, Ole Frandsen.

Tendenser slår igennem

I efteråret 2021 er der i alt 1329 tilmeldte 11-mands herresenior-hold (fra Jyllandsserien til og med Serie 6) mod 1284 på samme tidspunkt sidste år, og specifikt for Serie 6 er fremgangen på 18 hold efter den indledende ombrydning i efterårssæsonen.

Ole Frandsens vurdering er, at fremgangen hænger sammen med nogle forholdsvis store ungdomsårgange, som nu er blevet seniorspillere.

For kvindernes vedkommende er fremgangen endnu mere markant end på herresiden. Antallet af hold på de laveste 11-mandsniveau, Serie 2 Kvinder, er steget fra 81 i efteråret 2020 til 105 i efteråret 2021.

Begge tendenser har svagt kunnet aflæses i DBU Jyllands medlemstal gennem de senere år og slår altså nu også igennem i holdtilmeldingerne.

Det er jo første gang i umindelige tider, at vi har holdfremgang i herreseniorturneringen. Ole Frandsen, turneringschef, DBU Jylland

Ja til nyt turneringsformat

Det nye turneringsformat i herresenior-rækkerne blev vedtaget af de jyske fodboldklubber på DBU Jyllands delegeretmøde i maj 2021 og vil være fuldt implementeret fra begyndelsen af forårsturneringen i 2022.

Formatet betyder, at Serie 4 udvides fra 288 til 384 hold (fra 36 til 48 puljer), at Serie 5 permanent får 96 puljer (ombrydning fastholdes) og at Serie 6 afskaffes. Samtidig overføres de nuværende fleksibilitetsregler i Serie 6 til Serie 5.

- Det er særdeles positivt med fremgangen i herresenior og Serie 6-rækken, men det ændrer ikke ved, at den mangeårige udsivning af hold har nødvendiggjort en tilpasning af vores turneringspyramide, ikke mindst i den nederste del, siger Ole Frandsen.

Corona-krisens konsekvenser

Der er mange gange blevet taget tilløb til en tilpasning af strukturen for herresenior-rækkerne, og corona-krisens påvirkning af turneringsafviklingen gav det sidste skub til den nye model, som de jyske klubber som nævnt valgte at sige ja til i maj:

- Corona-perioden betød, at der blev ekstra mange skævheder i de forskellige rækker, da vi på grund af restriktioner og nedlukninger var nødt til at lave alternative afslutninger på turneringerne. Vi tror på, at klubberne nu kan nu se frem til et stærkere og mere robust turneringsformat med et bedre flow, og der vil naturligvis stadig være et godt tilbud til de hold, der bare gerne vil hygge sig. Nu hedder tilbuddet bare Serie 5 i stedet for Serie 6. Til gengæld vil der være en bedre matematik til gavn for holdene, siger Ole Frandsen.

Web Grafik Banner Turnering2022 1000X200 (Johny Kristensen)