Man kan stort set blive fodbolddommer hjemmefra via en ny delvist digital uddannelse og så er prisen kun 500 kroner inkl. et komplet sæt dommertøj, så man er klar til at rykke ud på banen, så snart eksamen er bestået.

Det har fået ikke færre end 90 jyske dommeraspiranter på uddannelse siden 1. juli, og de er nu i gang med de tre uddannelseskampe, inden de for alvor er klar til kamp.

Over 330 nye dommere i corona-år
Selvom fodbolddanmark har været helt eller delvist lukket ned af corona i flere perioder over de seneste to kalender-år, så har DBU Jylland udklækket 333 nye fodbolddommere i samme periode.

- Vi oplever stor interesse for at blive fodbolddommer generelt, og det er da heller ikke svært at fylde kurserne op, forklarer Jakob Bille, dommerchef i DBU Jylland.

I 2020 og 2021, som har været præget af corona-nedlukninger, er der således blevet uddannet flere fodbolddommere i DBU Jylland end i 2018 og 2019. Det er dommerchefen selvsagt ganske tilfreds med.

- Selvom store dele af uddannelsen er gjort digital og kan klares hjemmefra, så oplever vi, at kvaliteten på ingen måde er blevet forringet hos de nyuddannede dommere, lyder det videre fra Jakob Bille.

Procenten af de dommeraspiranter, der rent faktisk også ender med at gennemføre hele uddannelsen, er nemlig ret ens for både den analoge og den digitale dommeruddannelse.

Vi er glade for alle de nye dommere, men det er særligt glædeligt, at det er lykkedes at tiltrække flere over 30 år, for vi har gode erfaringer med at fastholde netop de lidt mere modne fodbolddommere. Jakob Bille, dommerchef i DBU Jylland

De nye dommere er blevet ældre
I det nyeste 2021-kuld af nyuddannede fodbolddommere er andelen af dommere over 30 år det største i de seneste 10 år. Knap 30% af de ny-eksaminerede jyske fodbolddommere har nemlig passeret de 30 år.

- Vi er glade for alle de nye dommere, men det er særligt glædeligt, at det er lykkedes at tiltrække flere over 30 år, for vi har gode erfaringer med at fastholde netop de lidt mere modne fodbolddommere, siger den jyske dommerchef.

Den nye generation af fodbolddommere skal nemlig statistisk lidt op i alderen, før de stabilt dømmer fodboldkampe og også dømmer et større antal kampe pr. uge.

Vi arbejder naturligvis stenhårdt på at uddanne endnu flere fodbolddommere og fastholde dem vi allerede har, men vi kigger også på strukturen omkring kampene for at løse de strukturelle udfordringer bedst muligt, så klubberne kan få en dommer til de kampe, de ønsker dømt. Jakob Bille, dommerchef i DBU Jylland

Ny frivillighedstendens påvirker også fodbolddommere
Corona-periodens hele og delvise nedlukninger af fodboldkampe har haft en tydelig tendens på frivilligheden. Klubberne har ikke alle steder fået alle de frivillige trænere og ledere tilbage for fuld skrue, og det samme mønster tegner sig hos de jyske fodbolddommere.

- Mange af os er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi bruger vores fritid under corona-perioden, og for nogle er det så resulteret i, at dommeropgaverne er blevet nedprioriteret, er tanken fra dommerchef Jakob Bille.

Der er fortsat stort set det samme antal aktive fodbolddommere som før corona, men aktiviteten pr. dommer er nedsat. Og når den gennemsnitlige fodbolddommer dømmer færre kampe, så skal der et større antal fodbolddommere til at dømme de mange tusinde kampe hvert år.

- Vi arbejder naturligvis stenhårdt på at uddanne endnu flere fodbolddommere og fastholde dem vi allerede har, men vi kigger også på strukturen omkring kampene for at løse de strukturelle udfordringer bedst muligt, så klubberne kan få en dommer til de kampe, de ønsker dømt, slutter Jakob Bille.

Fakta om de nyuddannede jyske fodbolddommere

  • Knap 30% af nyuddannede dommere i 2021 er over 30 år.
  • 90 nye jyske fodbolddommere har aktiveret fløjten siden 1. juli 2021.
  • I corona-årene 2020/21 er 333 nye jyske fodbolddommere udklækket. I 2018/19 var tallet 331.