Når den nuværende laveste serierække på herresiden - Serie 6 - nedlægges, er det helt naturligt at bekymre sig, om der nu ikke bliver for stor niveauforskel på holdene i den kommende Serie 5.

Der er en række greb i værktøjskassen for at sikre jævnbyrdigheden fremadrettet:

1) Midtvejsombrydning efter fem kampe
Først og fremmest er der fortsat midtvejsombrydning af Serie 5 efter de første fem kampe i den indledende pulje. Det sikrer, at holdene kan opdeles i en efterfølgende Serie 5,1 og Serie 5,2 alt efter resultaterne i den indledende pulje.

Samtidig kan der samles op på eventuelle udtrækninger, så der ikke bliver unødvendige huller i kampprogrammet resten af sæsonen. Også eftertilmeldinger i laveste rækker bliver der plads til ved en midtvejsombrydning, så man som klub ikke er låst for at få et ekstra hold med i laveste niveau, hvis der dukker flere spillere op i opstarten, end man havde regnet med.

Efter midtvejsombrydningen spiller holdene så sæsonen færdig i de nye Serie 5,1 og Serie 5,2.

Midtvejsombrydning foreslås afskaffet

*Bemærk, at der er fremsat klubforslag om afskaffelse af denne midtvejsombrydning, og dette skal behandles på delegeretmøde 2022. Dette kan ændre på greb 1.

2) Overgangsordning med op- og nedrykning
I forbindelse med overgangen til den nye seriestruktur på herresiden foretages der en række ekstraordinære op- og nedrykninger efter efterårssæsonen 2021.

Denne ekstraordinære op-/nedrykningsmodel skal sikre bl.a., at Serie 6-holdene rykker op i en Serie 5-række, hvor de sportsligt stærkeste Serie 5-hold efter efteråret er sorteret fra til oprykning til Serie 4.

Her kan du sammenligne den hidtidige seriestruktur med den nye seriestruktur i hhv. Serie 4, 5 og 6:

Seriestruktur Lavesteraekker ML

3) Monitorering af forårssæsonen
Dertil kommer en nøje overvågning af Serie 5-kampene i foråret 2022. DBU Jylland Turneringer følger løbende klubbernes resultat-indberetninger, og stikker resultaterne ekstraordinært af i enkelte puljer, vil der blive kigget nærmere på årsager og mulighed for forbedringer.

- For er der noget, der ikke er løst med ovennævnte greb, så kan der naturligvis gribes ind, så der rettes op på eventuelle udfordringer, forklarer turneringschef Ole Frandsen, DBU Jylland.

Web Grafik Banner Turnering2022 1000X200 (Johny Kristensen)