Omkring 100 klubledere fra 43 syd- og sønderjyske fodboldklubber var torsdag aften samlet til DBU Jylland Region 4’s årsmøde i Haderslev Idrætscenter.

Her kunne de lytte til regionsformand Jens Christian Hansens beretning, hvori han bl.a. satte fokus på frivillighedens store betydning for fodbolden.

Netop under punktet om frivillighed benyttede han lejligheden til at overrække Holger Jørgensen en velfortjent anerkendelse for sine imponerende +40 årige indsats som frivillig, ulønnet leder i Region 4, DBU Jylland og DBU. Holger er fortsat aktiv i Region 4, bl.a. som formand for Disciplinærgruppen. Derudover er han naturligvis fortsat aktiv i sin klub, Høje Kolstrup B81, hvor han bl.a. er kasserer.

Pas godt på dommerne

Jens Christian Hansen kom også omkring dommerområdet, herunder vigtigheden af at værne godt om dommerne, når de er rundt og dømme i fodboldklubberne.

- Det handler også om, at vi som klubber er klar til at håndtere f.eks. den forælder, som har en urimelig adfærd over for en dommer. Gør vi det? Ikke altid, er mit svar, og jeg ser ganske mange fodboldkampe i løbet af et år, sagde Jens Christian Hansen.

Han blev bakket op af Holger Jørgensen, Høje Kolstrup B81, der bl.a. pegede på mere omtanke i klubberne, når der bestilles dommere:

- Vi har som klubber ikke kun et ansvar for at bidrage til rekrutteringen. Jeg synes også, at vi klubber har et ansvar i forhold til at undgå at drive rovdrift på dommerne. F.eks. nytter det ikke noget, at vi bestiller dommere til f.eks. 5-mandskampe. De kampe bør vi kunne klare selv, så derfor mener jeg, at vi bør vi uddanne nogle flere ungdomskampledere, sagde Holger Jørgensen, der også benyttede lejligheden til at stille spørgsmål til opkrævningen af IT-gebyr hos klubberne.

Økonomiansvarlig i DBU Jylland, Hans Mogensen, redegjorde for baggrunden vedr. sidstnævnte. Bl.a. udviklingen af en lang række digitale værktøjer til glæde for klubberne.

Det kan godt være, at der er basis for årgangsinddeling i det tætbefolkede Østjylland, men Jylland går jo fra Bov til Skagen, og vi har simpelthen ikke hold nok i vores område. Holger Jørgensen, fodboldleder, Høje Kolstrup B81

Jan Hansen, Glejbjerg SF, undrede sig over forskellige forhold vedr. evalueringen af DBU’s Fodboldskole, bl.a. at man som provinsklub kun fik mulighed for at deltage i et evalueringsmøde i Brøndby på en onsdag aften. Jens Christian Hansen oplyste, at man fra DBU Jyllands side var opmærksom på dette og ville følge op herpå.

Ja til to-årige årgange

Traditionen tro var det dog pakken med turneringsforslag, der for alvor fik gang i debatten. Ikke mindst forslaget fra Tønder SF om at indføre to-årige årgange i ungdomsfodbolden, altså: U13, U15, U17 og U19 – i stedet for U12, U13, U14, U15, U16, U17 og U19.

- Vi har udfordringer. Især i de små områder. Vi bløder utrolig meget. Og selv om vi samarbejder med andre klubber, kan det stadig gøre ondt. Ved at lave to-årige årgange og blande yngre og ældre kan vi uddanne spillere på en ny måde, og jeg mener også, at vi kan styrke frivilligheden, sagde Kasper Sørensen fra Tønder SF, der blev bakket op af Mogens Hansen fra Gråsten Boldklub:

- Det er et godt forslag, som vi bakker op om. Ved at indføre to-årige årgange kommer der flere hold i samme aldersgruppe. Det giver bedre mulighed for niveaudeling, og vi kommer ikke til at køre så langt. Dertil kommer vi til at møde nogle andre end dem, som vi plejer. Vi skal have indført det nu. Ellers har vi ikke 11-mandsungdomsfodbold i Syd- og Sønderjylland om fire-fem år, sagde Mogens Hansen.

Han blev bakket op fra Benny Ebsen fra Føvling/Stenderup, og Holger Jørgensen fra Høje Kolstrup B81.

- Det kan godt være, at der er basis for årgangsinddeling i det tætbefolkede Østjylland, men Jylland går jo fra Bov til Skagen, og vi har simpelthen ikke hold nok i vores område. Jeg kiggede på U15-rækken her til formiddag, og i puljerne her i området taler vi om nogle kørselsafstande, som man kun kan finde i seniorrækkerne. Det går simpelthen ikke, sagde Holger Jørgensen.

Kenneth Nielsen fra Region 4’s Ungdomsgruppe opfordrede klubberne til at møde op på delegeretmødet, hvis de vil skabe skabe forandring:

- Hvis vi ikke skal stå her igen til næste år, er det nødvendigt, at I møder op i Herning, og tag jeres naboklubber med, sagde Kenneth Nielsen, der understregede, at både Region 4’s bestyrelse og Region 4’s Ungdomsgruppe bakker op om forslaget.

En vejledende afstemning viste, at der var en overvældende opbakning til indførelse af to-årige årgange blandt de tilstedeværende klubber.

Midtvejsombrydning og turneringsopstart

Også forslagene om midtvejsombrydning og tidspunktet for turneringsopstarten gav anledning til fin debat.

Glejbjerg SF bakkede op om Grejs-Dalen IK’s forslag om at afskaffe af midtvejsombrydningen.

- Afskaf det, så vi kan komme til at spille noget mere fodbold, sagde Jan Hansen fra Glejbjerg SF.

CC Grejsen fra Bramming Boldklub forholdt sig neutral i spørgsmålet, men bemærkede, at han godt kunne se nogle fordele ved ordningen. Kenneth Nielsen fra region 4’s Ungdomsgruppe oplistede de forskellige fordele ved midtvejsombrydningen, herunder muligheden for at justere på holdenes matchning.

Genvalg til tre bestyrelsesmedlemmer

De fremmødte klubber skulle også vælge medlemmer til Region 4's bestyrelse på årsmødet i Haderslev.

Det medførte, at bestyrelsesmedlemmerne John Møller Pedersen, Kenneth Nielsen og regionsformand Jens Christian Hansen alle blev genvalgt til en ny to-årig periode.

Brian Christiansen, Lise-Lotte Klinge og Claus Behrndt blev alle genvalgt til DBU Jylland Region 4s bestyrelse for en ny to-årig periode på årsmødet i 2020 og var derfor ikke på valg i Haderslev.

FAKTA: Derfor er der ingen afstemningstal

De jyske fodboldklubber har tidligere besluttet, at tiden på årsmøderne først og fremmest skal bruges til at belyse indholdet i forslagene, herunder fordele og ulemper, mens der altså ikke skal bruges tid på afstemninger. Derfor bliver der ikke som tidligere registreret afstemninger på det enkelte årsmøde.

Der foretages enkelte vejledende afstemninger, men som udgangspunkt uden præcis optælling. Det skal desuden bemærkes, at afstemningerne reelt er unødvendige, idet alle forslag pr. definition og helt automatisk er videre til endelig behandling på delegeretmødet i Herning.