Borup IF, Mønsted IF, Ringkøbing IF og mange andre.

Over 100 fodboldledere fra knap 50 klubber fra hele Region 2’s område havde torsdag aften fundet vej til årsmøde i Aulum Fritidscenter, hvor arrangementet som traditionen byder blev skudt i gang med flæskesteg med sprød svær og risalamande.

Herefter overtog regionsformand Johnny Krogh Hansen depechen, og han tog en omgang rundt i breddefodboldens verden, med refleksioner om bl.a. frivillighed, børnefodbold, nedlæggelsen af Serie 6, dommerområdet og fodboldklubbernes samarbejde med kommunerne.

Han rettede også en særlig tak til de mange fremmødte klubledere, ikke mindst for deres vigtige indsats unden corona-krisen:

- Der skal lyde en mega stor tak til jer frivillige, som min søn ville sige. Corona har gjort ondt på fodbolden, men vi er stærke og kreative, når vi står sammen, og jeg kan garantere jer for, at vi i Region 2 og DBU Jylland er klar til at hjælpe jer, alt hvad vi kan, sagde Johnny Krogh Hansen.

Det mest fleksible

Der var ingen kommentarer til beretningen, og generelt blev det en forholdsvis stille aften i Aulum. Faktisk kunne ikke engang de 18 forslag om turneringsændringer fremkalde den helt store talelyst hos de fremmødte klubber, selvom aftenens dirigent, Henrik Kragh, gjorde sit yderste for at trække klubberne op på talerstolen.

Ej heller Tønder SF’s forslag om at indføre to-årige årgange i ungdomsfodbolden udløste den store debat. Et emne som ellers tidligere har været hedt debatteret i netop Region 2 – og som har været et varmt tema på flere af de øvrige årsmøder her i november:

- Vi har sådan set stor sympati for forslaget, og det er jo noget, som vi nærmest har diskuteret lige siden, vi indførte årgangsinddelingen for år tilbage. Jeg mener stadig, at den nuværende model med årgangsinddeling er det mest fleksible for jer klubber. Man kan sagtens slå flere årgange sammen, og man kan også aftale med de andre lokale klubber, hvilke årgange man tilmelder i, sagde Jørgen Rasmussen fra Region 2’s bestyrelse om forslaget.

Dorte Sigvardsen fra Houlkær IF advarede imod forslaget:

- Vi har store problemer med U17 og U19 i vores klub. Lige nu har vi kun U19, og jeg synes egentlig, at vores første års U19-spillere har svært nok ved at begå sig i denne række, hvor de møder fuldskæggede mænd, der kommer kørende til kampen i egne biler. Hvis nu vores U15-spillere skulle spille U19, ville jeg være meget bekymret. Jeg synes, at man skal tænke sig godt om, inden man vedtager dette, sagde hun.

Værdifuld midtvejsombrydning

Forslaget om midtvejsombrydning, der har givet anledning til god debat på nogle af de andre årsmøder, fremkaldte heller ikke den store reaktion.

Dog bakkede Kurt Elkjær, der er kampfordeler i Borup IF, op om midtvejsombrydningen – især på seniorsiden:

- Vi har tre seniorhold, som jeg skal ombryde – samt en del ungdomshold, og vi har en masse ting, som vi skal tage højde for. Men det skal vi nok finde ud af. Det er ikke noget problem. For især vores seniorhold har været utrolig glade for ombrydningen. Det har betydet meget for vores spillere, at de pludselig har kunnet spille mod nogle jævnbyrdige hold. Så selvfølgelig skal vi beholde ombrydningen. På ungdomssiden giver det dog nogen problemer med forældre, der skal køre. Her kunne det være relevant at kigge på ombrydningen, sagde han.

Henrik Flensborg Hansen fra regionsbestyrelsen opremsede nogle af de fordele, der er ved midtvejsombrydningen:

- Vi får mulighed for at sætte nogle nye hold ind, vi kan få tømt vores puljer for udtrækninger, og så kan vi få justeret matchningen, så vi får gode, jævnbyrdige kampe til flest mulige hold, sagde han.

Ansvar for børneresultater?

Et enkelt forslag var fra en af Region 2’s klubber, nemlig Skjern GF’s oplæg til ved enighed mellem klubberne at kunne suspendere den forlængede spilletid i de indledende runder i Landspokalturneringerne.

Forslaget - der udspringer af en konkret sag, som Skjern GF har været involveret i - blev fremlagt af Niels Olesen og fik kun en enkelt kommentar - nemlig fra Region 2’s bestyrelse, der udtrykte sympati for forslaget.

Lystrup IF’s forslag om at gøre resultaterne i U8-U12 synlige for udvalgte medlemmer i klubben (for at kunne foretage korrekt holdtilmelding) udløste en enkelt bemærkning fra Bjerringbro IF, der opfordrede DBU Jylland til at tage ansvar omkring resultaterne i børnefodbolden:

- Vi har naturligvis et ansvar som klubber. F.eks. hvis vi er ude og spille og resultaterne er helt skæve, så bør vi reagere. Men jeg vil også opfordre DBU Jylland til at følge med, hvis man løbende får disse data ind. Så bør DBU Jylland kontakte de klubber, hvis hold f.eks. vinder alt for stort, sagde Michael Jensen fra klubben.

Han fik svar fra Henrik Flensborg Hansen fra regionsbestyrelsen:

- Hvis resultaterne bliver gjort mere synlige end i dag, er vi bange for, at fokus på legen forsvinder, mens der bliver mere fokus på resultaterne, og det ønsker vi ikke. En klub kan til enhver tid kontakte regionskontoret og få udleveret sine egne resultater. Og hvad angår DBU Jyllands rolle, har vi netop midtvejsombrydningen som et redskab til at sikre en god matchning, og det er præcis på den måde, at vi bruger resultaterne, sagde Henrik Flensborg Hansen.

Genvalg til regionsbestyrelsen

Der blev også valgt medlemmer til Region 2’s bestyrelse på årsmødet i Aulum.

Formand Johnny Krogh Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Pernille Kristensen (der desværre ikke kunne være til stede), Henrik Flensborg Hansen og Jørgen Rasmussen fik alle opbakning til yderligere to år i spidsen for Region 2’s klubber.

I regionsbestyrelsen får de fortsat selskab af Michael Koch og Poul Overgaard og Jakob Oelenshlæger Poulsen, der alle blev valgt for en to-årige periode sidste år, hvorfor de ikke var på valg på årsmødet denne gang.

Under eventuelt opfordrede Michael Staun fra Viborg Søndermarken DBU Jylland til at genindføre faste afstemninger om forslagene på årsmøderne. Noget som også Kurt Elkjær fra Borup IF efterspurgte. Regionsformand Johnny Krogh Hansen kvitterede for inputet og lovede, at det ville blive drøftet i DBU Jylland. 

Den nuværende model er på demokratisk vis vedtaget af klubberne selv ud fra det argument, at tiden på møderne skal bruges til at diskutere og belyse forslagene i stedet for på afstemninger.