Hvordan kan man skabe synergier mellem kommuner og fodboldklubber? Det var ét af spørgsmålene, der blev debatteret i Hornslet Hallerne i Syddjurs Kommune mandag aften.

Partipanelet bestod af kandidater fra Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige.

Også klubberne var flot repræsenteret med klubpersoner fra Hornslet IF, Kolind/Perstrup IF og TRIF. Klubberne og de øvrige tilskuere var også med til at åbne debatten, og de kom vidt omkring. Spørgsmålene var vidt forskellige og handlede om alt fra mere lavpraktiske opgaver til, hvordan man som klub arbejder bedst muligt sammen med en kommune.

Samarbejde til gavn for alle
DBU Jylland var præsenteret af bestyrelsesmedlem for Region 3, Birgitte Faarbæk, projektleder Edin Hajder samt kommunechef Jacob Ebsen Madsen. Edin Hajder er glad for den dialog, der kom på mødet, og han ser mange muligheder ved et samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Jylland:

- Man bliver socialt, fysisk og psykisk sundere af fodbold - man vokser i det hele taget som menneske. Den værdi man kan høste ved at deltage i foreningslivet, er på mange områder den samme, som den værdi man også stræber efter inden for mange af de centrale kommunale velfærdsområder. Derfor ser vi en oplagt mulighed i, at klubberne og DBU Jylland får mulighed for at indgå i former for strategisk samarbejde med landets kommuner om at løfte disse fælles opgaver.

Allerede i dag er der mange jyske kommuner, der har tæt samarbejde med DBU og DBU Jylland – blandt andet gennem velfærdsalliancer. Og det giver mening, mener Edin Hajder:

- I DBU Jylland ser vi en mulighed i, at klubberne i højere grad end hidtil bliver en oplagt samarbejdspartner for kommunernes forvaltninger og de kommunale institutioner. Et øget fokus på samarbejde kan skabe værdi for både klubber, kommunale forvaltninger og institutioner. I dag kender vi allerede initiativer som den åbne skole, ældreidræt, fodbold for misbrugere, fodbold for folk med handicap og meget mere. Initiativer som disse kan styrkes og opskaleres.  

Enige partier
Det er ikke hver dag, man oplever at de forskellige politiske partier kan blive enige. Det var ikke desto mindre tilfældet på denne aften, hvor der fra kandidaternes side var en bred enighed om, at det ville give mening for alle, hvis der var et tættere samarbejde mellem klubber, kommunen og DBU Jylland.

Der var ligeledes bred enighed om, at det skal være let at være frivillig i Syddjurs Kommune.