Kampfordelerne i Midt- og Østjylland, DBU Jylland Region 3, bydes ind til et online fyraftensmøde.

Normalt ville DBU Jylland allerede i januar have afviklet kampfordelermøder over hele Jylland med alle de seneste turneringsnyheder fra delegeretmødet, men corona-situationen har udsat og udsat muligheden for at afholde det.

Delegeretmødet er indtil videre fortsat udsat og de velkendte kampfordelermøder har indtil nu afventet situationen med delegeretmødet. I uge 10 afprøvede vi et fyraftensmødeformat for kampfordelerne i Region 2, og denne model fører vi nu videre rundt i Jylland.

Bliv opdateret på fyraftensmøde
Fyraftensmødet for kampfordelerne i DBU Jylland Region 3 finder sted via Teams onsdag den 31. marts, kl. 17-18. Det foregår dermed online foran skærmen hjemmefra.
 
Mødets primære mål er at informere om aktuelle turneringsemner. Derudover vil der være en kort orientering om nye relevante elementer i Kluboffice og naturligvis plads til spørgsmål og kommentarer.

DBU Jylland deltager i mødet med turneringsmedarbejdere fra DBU Jylland-kontoret i Tilst og regionskontoret samme sted samt områdets dommerpåsættere.

Tilmeld senest om morgenen
Tilmelding foretages pr. mail til region3@dbujylland.dk senest onsdag den 31. marts, kl. 8 (oplys venligst klub, navn og email-adresse på alle deltagerne), herefter sendes et mødelink til alle deltagere.