MIN MENING:

Af DBU Jyllands formand, Bent Clausen

Banerne vokser sig grønne. Aktivitetsniveauet stiger. Snart går sæsonen forhåbentlig i gang for alvor. Det er skønt.

Husk at sætte fokus på vigtige værdier som ligeværdighed, respekt, rummelighed og god adfærd. Lad os behandle andre, som vi selv gerne vil behandles.

Mange aktuelle samfundsmæssige problemstillinger kommer selvsagt også til udtryk i hverdagen i breddefodbolden, for vi er jo et spejl af samfundet, men vi har også vores helt egne problemstillinger at forholde os til.

Plads til kvinder i en "mandeverden"
Fodbold er gennem tiderne blevet opfattet som en mandeverden, formentlig fordi spillet oprindeligt blev opfundet af mænd, og det afspejler sig – også den dag i dag – på mange uhensigtsmæssige måder, f.eks. i forhold til sprogbrug, adfærd og kultur, men også i forhold til noget så grundlæggende som prioriteringen i en fodboldklub.

Bliver pigespillerne taget lige så alvorligt som drengespillerne? Har man adgang til de samme goder og vilkår? Og så videre.

Jeg kender bestemt til mange fodboldklubber, hvor kvinder, herrer, piger og drenge helt naturligt opfattes som ligeværdige, og foreningslivet er i det hele taget en fantastisk platform for integration og fællesskab. Men vi skal heller ikke være blåøjede, og der er efter min opfattelse ingen tvivl om, at vi har en stor opgave foran os i forhold til at gøre fodbolden endnu mere rummelig i fremtiden.

Sunde og inkluderende klubmiljøer er en fælles interesse
Det skal understreges, at vi ikke får særligt mange henvendelser og sager af f.eks. sexistisk eller racistisk karakter, men vores opfordring er altid, at man skal indberette til os, hvis man oplever noget. Vi har en fælles interesse i at skabe gode, sunde og inkluderende klubmiljøer, og organisatorisk arbejder vi løbende med kampagner for god opførsel og diversitet i form af antihomofobi-kampagner og ”Husk Respekten”, der f.eks. sætter fokus på forældres og tilskueres adfærd.

Det arbejde bliver vi aldrig færdige med, og vi vil aldrig acceptere racisme, sexisme, homofobi eller andre former for diskrimination. Fodbold er mangfoldighedens sport, hvor der er – og skal være – plads til alle.

Jeg vil i denne forbindelse også henvise til DBUs Adfærdskodeks, som DBUs bestyrelse har vedtaget, og som er gældende på tværs i dansk fodbold for spillere, ledere, ansatte, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer mfl., trænere, fodbolddommere og registrerede fodboldagenter.

Børn og unge skal have lyst til at være fysisk aktive på en tryg måde
Sidste år gennemførte DIF i samarbejde med en række organisationer en kampagne ”Når grænser brydes”, som sætter spot på krænkende adfærd og seksuelle overgreb af og blandt børn og unge i forenings-, idræts- og fritidslivet. Formålet er at øge børn og unges trivsel og sundhed, og styrke de positive fællesskaber i fritidslivet, så flere har lyst til at være fysisk aktive sammen med andre og på en hensigtsmæssig og tryg måde. Et ofte tabubelagt emne.

Klubberne er rigtig gode til at indhente børneattester. Det vigtige er, at hvis en klub får viden om en positiv børneattest, skal det naturligvis have konsekvenser. Samtidig opfordrer vi klubberne til at udarbejde leveregler eller værdier, som klubben vil stå for. Klubrådgiverne bidrager gerne til dette vigtige arbejde.

Sæsonen står snart for døren. Lad os hjælpe hinanden med at sætte fokus på ligeværdighed, respekt, rummelighed og god adfærd på og uden for banen.


Du kan læse flere kommentarer og debatindlæg fra Bent Clausen her:

Formandens Blog 2019