En ny struktur i DBU Jyllands 11-mands kvinderækker trådte i kraft forud for efterårsturneringen 2020, og så skulle alt jo egentlig spille derfra.

Men nej. Corona-smitten satte i oktober en brat stopper for den planlagte afslutning på efterårsturneringen og dermed også den nye struktur. I stedet blev der truffet en force majeure-afgørelse, som indebar, at alle hold med teoretisk chance for at opnå oprykning eller undgå nedrykning fik denne mulighed.

Det har nu den uundgåelige konsekvens, at kvinderækkerne i forårssæsonen er noget overfyldte i forhold til den normale standard. Derfor er det nu nødvendigt med en overgangsperiode i foråret med en skarp tilskæring af rækkerne før efterårssæsonen.

Hvad er konsekvenserne?
Kvindeserie Vest skal derfor skæres ned med 12 hold i alt før efterårssæsonen, og her opstår uklarheden, der så følger med videre ned i Jyllandsserien og Serie 1. For i Kvindeserie Vest deltager både fynske og jyske hold, og alt afhængig af om de jyske eller fynske hold klarer sig bedst i foråret, tilpasses nedrykningerne på hver sin side af Lillebælt.

Hvis f.eks. kun 3 fynske hold rykker ned fra Kvindeserie Vest, skal hele 9 jyske hold også rykkes ned i Jyllandsserien. Dermed bliver det samlede antal hold, der skal rykkes ned fra Jyllandsserien, tilsvarende forøget. Hvis alle 7 fynske Kvindeserie Vest-hold rykker ned, er der kun 5 jyske nedrykkere i regnestykket.

- Der er ingen tvivl om, at der bliver rigtig meget at spille om i forårssæsonen helt fra Kvindeserie Vest til Serie 1. Vi kan komme langt hen i sæsonen, før man kan føle sig sikker på sin placering, forklarer turneringschef Ole Frandsen, DBU Jylland.

- Det bliver en noget grumset sæson, hvor vi må acceptere en del uklarhed pga. corona-situationens indvirkning efter 2020-sæsonen. Omvendt bliver der spænding i de allerfleste kampe, for hvert point kan få afgørende betydning, lyder det fra Ole.

Sådan ser ombrydningen ud efter forårssæsonen

KVINDESERIE VEST

Vi har 24 hold mod normalt 16 hold. Hold er inddelt i 3 puljer á 8 hold. De 7 hold er fynske.
Efter meldinger fra DBU får vi kun 1 hold ned fra 1. division til sommer.
Vi skal levere 2 oprykkere (2 ud af 3, der slutter som nr. 1) De 24 hold skal reduceres til 16 hold:

Kvindeserie Vest

 

Det normale holdantal (som ikke ser sådan ud i foråret '21)

16

Forår 21

24

Rykker ned fra 1. division til KVS

+1

Rykker op fra KVS til 2. Division

-2

Rykker ned fra KVS til JS/Albaniserien

-12*

Rykker op fra JS/Albaniserien til KVS

5

Antal hold efter forårets turnering

16


 
*Der rykker 12 hold ned (alle nr. 5, 6, 7 og 8). Der er forskellige scenarier:

Scenarie

Jyske Nedrykkere

Fynske nedrykkere

1

12

0

2

11

1

3

10

2

4

9

3

5

8

4

6

7

5

7

6

6

8

5

7


JYLLANDSSERIE KVINDER

Vi har 31 hold mod normalt 32 hold. Hold er inddelt i 3 puljer á 8 hold og 1 pulje á 7 hold.
De 31 hold skal øges til 32 hold:

Jyllandsserie

 

Det normale holdantal (som ikke ser sådan ud i foråret '21)

32

Forår 21

31

Rykker ned fra KVS til JS

+12 (kan variere fra 5-12)

Rykker op fra JS til KVS

-4

Rykker ned fra JS til Serie 1

-17 (kan variere fra 10-17)**

Rykker op fra Serie 1 til JS

10

Antal hold efter forårets turnering

32


**Der rykker mellem 10 og 17 hold ned. Der er forskellige scenarier:

Scenarie

Nedrykkere

Hvem rykker ud

1

17

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 4 * nr. 5 og 2 * nr. 4

2

16

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 4 * nr. 5 og 1 * nr. 4

3

15

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 4 * nr. 5

4

14

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 3 * nr. 5

5

13

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 2 * nr. 5

6

12

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 1 * nr. 5

7

11

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6

8

10

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 3 * nr. 6


SERIE 1 KVINDER

Vi har 58 hold mod normalt 48 hold. Hold er inddelt i 8 puljer á 6 hold og 2 puljer á 5 hold.
De 58 hold skal reduceres til 48 hold:

Serie 1

 

Det normale holdantal (som ikke ser sådan ud i foråret '21)

48

Forår 21

58

Rykker ned fra JS til Serie 1

+17 (kan variere fra 10-17)

Rykker op fra Serie 1 til JS

-10

Rykker ned fra Serie 1 til Serie 2

-29 (kan variere fra 22-29)***

Rykker op fra Serie 2 til Serie 1

12

Antal hold efter forårets turnering

48


Der rykker mellem 22 og 29 hold ned. Der er forskellige scenarier:

Scenarie

Nedrykkere

Hvem rykker ud

1

29

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 10 * nr. 4, 1 * nr. 3

2

28

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 10 * nr. 4

3

27

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 9 * nr. 4

4

26

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 8 * nr. 4

5

25

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 7 * nr. 4

6

24

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 6* nr. 4

7

23

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 5 * nr. 4

8

22

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 4 * nr. 4


SERIE 2 KVINDER

Vi har 72 hold. Hold er inddelt i 12 puljer á 6 hold.

Serie 2

 

Forår 21

72

Rykker ned fra Serie 1 til Serie 2

+29 (kan variere fra 22-29)

Rykker op fra Serie 2 til Serie 1

-12

Antal hold efter forårets turnering

89