I efteråret 2020 satte corona-krisen en brat og uvelkommen stopper for den planlagte afslutning på DBU Jyllands fodboldturneringer. Derfor måtte der findes en alternativ afslutning på de forskellige rækker, og resultatet kan ses her.

Som sidste element i denne force majeure-løsning har DBU Jyllands bestyrelse nu besluttet at udvide Jyllandsserien 2 med 8 hold (en ekstra pulje) - gældende fra efterårssæsonen 2021 .

Tilpasningen skal først og fremmest imødegå et uhensigtsmæssig stort antal ekstra nedrykninger i herre seniorrækkerne grundet ophobningen af hold på de forskellige niveauer.

Særlige tilstande

En sådan en ændring ville under alle omstændigheder blive forelagt klubberne på delegeretmødet, men jf. DBU Jyllands love har bestyrelsen dels bemyndigelse til at at foretage justeringen, og dels er situationen som bekendt alt andet end normal.

F.eks. kan der p.t. ikke kan afholdes delegeretmøde, og DBU Jylland har af hensyn til klubberne skønnet det nødvendigt at foretage en tilpasning nu for at sikre en tilfredsstillende turneringsafvikling af forårsturneringen, som forhåbentlig snart kan igangsættes.

Klubberne bakker op

Det skal også nævnes, at DBU Jylland inden tilpasningen har spurgt alle klubber med enten et hold i Jyllandsserien 1, Jyllandsserien 2 eller Serie 1 om deres holdning til forslaget. Af de modtagne svar bakker 85 procent af klubberne op, hvilket bestyrelsen har lagt stor vægt på.

DBU Jylland har også gennemgået de øvrige dele af turneringspyramiden for at vurdere behovet for yderligere tiltag. Men f.eks. på kvindesiden er der netop trådt en helt ny turneringsstruktur i kraft, og bl.a. af den grund er det ikke vurderet hensigtsmæssigt at foretage ændringer her og nu.

Konsekvenser for de enkelte rækker

Nedenfor beskrives hvilken betydning ændringen får for de enkelte rækker, fra Jyllandsserien 1 til Serie 4.

Den øvrige del af det oprindelige turneringsforslag (afskaffelse af serie 6) er ikke en del af nedenstående. Dette skal behandles særskilt på delegeretmødet. Serie 5 og serie 6 fortsætter derfor, indtil klubberne på delegeretmødet eventuelt beslutter noget andet med den nuværende struktur.

Der tages også udgangspunkt i, at der i juni måned bliver 8 jyske nedrykkere fra Danmarksserien. Dette kan imidlertid variere fra mellem 5 og 10. Jo færre hold der kommer ned, jo lempeligere bliver nedrykningskonsekvenserne i de øvrige serierækker.

Jyllandsserie 1:
Da vi i foråret 2021 har 21 hold mod normalt 16 i denne række er der 3 puljer a 7 hold.
Hvis vi får 8 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 10 hold ud fra de 3 puljer.
Hvis vi kun får 5 hold ned fra Danmarksserien skal vi kun rykke 7 hold ned fra de 3 puljer.
Hvis vi får 10 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 12 hold ud fra de 3 puljer.
I overgangssæsonen vil der ikke være oprykning fra Jyllandsserien 2 og der bliver ingen play-off kampe mellem hold fra Jyllandsserien 1 og Jyllandsserien 2.
Skematisk oversigt der tager udgangspunkt i 8 nedrykkere fra DS (kan variere mellem 5 og 10):

 

Start 21
Rykker op i DS 3
Rykker ned fra DS 8
Rykker ned i JS2 10
Slut 16

 

Jyllandsserie 2:
Da vi i foråret 2021 har 19 hold mod normalt 16 i denne række er der 3 puljer. De 2 puljer er med 6 hold og den sidste pulje er med 7 hold.
Hvis vi får 8 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 12 hold ud fra de 3 puljer.
Hvis vi kun får 5 hold ned fra Danmarksserien skal vi kun rykke 9 hold ned fra de 3 puljer.
Hvis vi får 10 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 14 hold ud fra de 3 puljer.
Der rykker 7 hold op fra serie 1.
I overgangssæsonen vil der ikke være play-off kampe mellem hold fra Jyllandsserien 2 og Serie 1.
Skematisk oversigt der tager udgangspunkt i 8 nedrykkere fra DS (kan variere mellem 5 og 10):

 

Start 19
Rykker op i JS1 0
Rykker ned fra JS1 10
Rykker ned i Serie 1 12
Oprykkere fra Serie 1 7
Slut 24

 

Serie 1:
Da vi i foråret 2021 har 52 hold mod normalt 48 er der 7 puljer. De 4 puljer er med 7 hold og de 3 puljer er med 8 hold.
Hvis vi får 8 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 23 hold ud fra de 7 puljer.
Hvis vi kun får 5 hold ned fra Danmarksserien skal vi kun rykke 20 hold ned fra de 7 puljer.
Hvis vi får 10 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 25 hold ud fra de 7 puljer.
Der rykker 14 hold op fra serie 2.
De 14 hold der slutter nr. 2 i serie 2 spiller play-off om at komme i serie 1 (I 1. runde mødes de 14 hold fra serie 2 og de 7 vindere møder efterfølgende på udebane de 7 hold fra serie 1 der var tættest på at rykke ned, men som i første omgang overlevede eksistensen i rækken).
Skematisk oversigt der tager udgangspunkt i 8 nedrykkere fra DS (kan variere mellem 5 og 10):

 

Start 52
Rykker op i JS2 7
Rykker ned fra JS2 12
Rykker ned i Serie 2 23
Oprykkere fra Serie 2 14
Slut 48

 

Serie 2:
Da vi i foråret 2021 har 106 hold mod normalt 96 i denne række er der 14 puljer (normalt 12 puljer). De 6 puljer er med 7 hold og de 8 puljer er med 8 hold.

Hvis vi får 8 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 46 hold ud fra de 14 puljer.
Hvis vi kun får 5 hold ned fra Danmarksserien skal vi kun rykke 43 hold ned fra de 14 puljer.
Hvis vi får 10 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 48 hold ud fra de 14 puljer.
Der rykker 27 hold op fra serie 3.
De 27 hold der slutter nr. 2 i serie 3 spiller play-off om at komme i serie 2 (I 1. runde mødes de 27 hold fra serie 3 og de 13 vindere og én oversidder møder efterfølgende på udebane de 14 hold fra serie 2 der var tættest på at rykke ned, men som i første omgang overlevede eksistensen i rækken).
Skematisk oversigt der tager udgangspunkt i 8 nedrykkere fra DS (kan variere mellem 5 og 10):

 

Start 106
Rykker op i Serie 1 14
Rykker ned fra Serie 1 23
Rykker ned i Serie 3 46
Oprykkere fra Serie 3 27
Slut 96

 

Serie 3:
Da vi i foråret 2021 har 209 hold mod normalt 192 i denne række laves der 27 puljer (normalt 24 puljer). De 7 puljer er med 7 hold og de 20 puljer er med 8 hold.

Hvis vi får 8 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 74 hold ud fra de 27 puljer.
Hvis vi kun får 5 hold ned fra Danmarksserien skal vi kun rykke 71 hold ned fra de 27 puljer.
Hvis vi får 10 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 76 hold ud fra de 27 puljer.
Der rykker 36 hold op fra serie 4.
De 36 hold der slutter nr. 2 i serie 4 spiller play-off om at komme i serie 3 (I 1. runde mødes de 36 hold fra serie 4 og de 18 vindere møder efterfølgende på udebane de 18 hold fra serie 3 der var tættest på at rykke ned, men som i første omgang overlevede eksistensen i rækken).
Skematisk oversigt der tager udgangspunkt i 8 nedrykkere fra DS (kan variere mellem 5 og 10):

 

Start 209
Rykker op i Serie 2 27
Rykker ned fra Serie 2 46
Rykker ned i Serie 4 72
Oprykkere fra Serie 4 36
Slut 192

 

Serie 4:
Da vi i foråret 2021 har 282 hold mod normalt 288 i denne række laves der som normalt 36 puljer. Der er lavet 6 puljer med 7 hold og 30 puljer med 8 hold.

Hvis vi får 8 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 102 hold ud fra de 36 puljer.
Hvis vi kun får 5 hold ned fra Danmarksserien skal vi kun rykke 99 hold ned fra de 36 puljer.
Hvis vi får 10 hold ned fra Danmarksserien skal vi rykke 104 hold ud fra de 36 puljer.
Der rykker 72 hold op fra serie 5.
Skematisk oversigt:

 

Start 282
Rykker op i Serie 3 36
Rykker ned fra Serie 3 72
Rykker ned i Serie 5 102
Oprykkere fra Serie 5 72
Slut 288