B52/AFC kan ikke længere blot bryste sig af titlen som Årets Fodboldklub i DBU Jylland Region 1. Nu er klubben fra det østlige Aalborg også udpeget som Årets Fodboldklub i Danmark.

Gennem de seneste mange år har klubben oplevet en jævn medlemstilstrømning, især på ungdomssiden. Eller med andre ord lidt af et særsyn, da mange klubber netop kæmper med at få de unge spillere til at snøre støvlerne.

Bag den store fremgang er ingen hemmelig formel. Næ, det er såmænd en blanding af knofedt og et stærkt hold af frivillige ledere og trænere. Og faktisk ser medlemsvæksten ud til at fortsætte, og senest er der også kommet flere spillere i pigeafdelingen i efteråret 2020.

De flittige frivillige i klubben har stået på spring til at understøtte klubben under den verserende corona-pandemi. Her har de omdelt kirkeblade og skraldeposer for Aalborg Kommune og meget mere for at vise klubben støtte.

Flere gode projekter

B52/AFC er en multikulturel klub, der ligger midt i Grønlænderkvarteret – og klubben har spillere fra flere end 20 nationaliteter i afdelingerne. I samarbejde med en lokal boligforening afholdt de i sommer en DBU Get2 Fodboldskole i en weekend for kvarterets udsatte børn og unge. På baggrund af fodboldskolen lykkes det at få 10-12 nye spillere og fastholde dem i foreningslivet.

Under corona-nedlukningen tilbød de med stor succes en Hot Spot-aktivitet for kvarterets unge, hvor alle – uanset medlemskab – kunne komme og spille fodbold.

Og så er det endelig lykkedes for klubben at realisere et kunstgræsbaneprojekt, som igangsættes primo 2021 og dermed udvikler klubben yderligere. Igen med stor opbakning fra sponsorer samt klubbens medlemmer, der har købt folkeobligationer for næsten 100.000 kroner.

Indstilles til UEFA-hæder

Klubben ville normalt have fået overrakt prisen som Årets nordjyske fodboldklub på DBU Jylland Region 1’s årsmøde i Aalborg den 9. december. Men grundet corona-situationen skete det inden mødet.

I kølvandet på hæderen som Årets Fodboldklub i Danmark indstilles B52/AFC også til prisen som Årets Idrætsforening under Danmarks Idrætsforbund og som den bedste europæiske græsrodsklub under det europæiske fodboldforbund, UEFA.

DBU Jylland ønsker alle i B52/AFC et stort til lykke med den velfortjente pris.