Der var genvalg til alle opstillede bestyrelses- og udvalgskandidater på DBU Jyllands delegeretmøde på Hotel Pejsegaarden i Brædstrup lørdag den 29. maj.

Næstformand Ole Ladefoged, økonomiansvarlig Hans Mogensen og Peter Tornbo, der er ordinært bestyrelsesmedlem, blev igen valgt for yderligere to år i DBU Jyllands bestyrelse.

Bestyrelsen ser i 2021 dermed således ud:

  • Bent Clausen (formand) – ikke på valg i år
  • Ole Ladefoged (næstformand) – genvalgt
  • Hans Mogensen (økonomiansvarlig) – genvalgt
  • Kristian Nørgaard Thomsen (formand for Region 1)
  • Johnny Krogh Hansen (formand for Region 2)
  • Claus Warming (formand for Region 3)
  • Jens Christian Hansen (formand for Region 4)
  • Lars Olesen – ikke på valg i år
  • Peter Tornbo – genvalgt 

De fire regionsformænd er valgt på de regionale årsmøder og får samtidig direkte sæde i DBU Jyllands bestyrelse.

Også de tre pladser i henholdsvis DBU Jyllands appeludvalg og disciplinærudvalg skulle vælges af de delegerede. Her modtog de opstillede kandidater også genvalg.

Appeludvalget, der er ankeinstans for disciplinærsager, består således i yderligere et år af Tommy Olesen, der blev valgt til formand i 2018, Eigil Pedersen samt Lars W. Knudsen.

Derudover udgør Kristian Nørgaard Thomsen, Christian Fynsk og Jørgen Trankjær også i det kommende år disciplinærudvalget – førstnævnte som udvalgsformand.