MIN MENING:

Af Bent Clausen, formand, DBU Jylland

I slutningen af april vedtog DBU Jyllands bestyrelse med omgående virkning at indføre skærpede strafferammer for vold mod fodbolddommere.

Vedtagelsen betyder, at det som minimum skal udløse seks måneders karantæne i de tilfælde, hvor der er tale om vold.

Det er ikke et initiativ, som igangsættes, fordi der omfangsmæssigt er tale om et stort problem.

Heldigvis er det kun er meget få sager, som involverer vold mod en dommer. Helt præcist drejer det sig om 0,2 promille af samtlige kampe på breddeniveau.

Men vi kan ikke negligere, når dommere bliver udsat for vold, trusler og dårlig opførsel i det hele taget. Uanset antallet af sager.

Fodboldens neutrale repræsentant

Det er helt afgørende for os, at man som dommer kan føle sig både tryg og sikker – og at man ved, at man har DBU Jylland i ryggen, når man nu er blevet påsat til at dømme en af vores turneringskampe.

Som jeg har skrevet og sagt tidligere, anser vi dommerne som vores neutrale repræsentanter ved fodboldkampene. Derfor vil det også være skærpende, hvis man som dommer lider overlast. Vi har en klar forventning om, at en person som repræsenterer fodboldforbundet behandles ordentligt. Det gælder alle dommere, men specielt nye og unge dommere skal vi have fokus på og hjælpe i gang. Du kender det sikkert selv: det tager tid at lære og opbygge rutine.

Vi har fået mange positive tilkendegivelser på skærpelsen, men det er vigtigt for mig at understrege, at vi alle har et ansvar for en god og tryg kampafvikling. Det er ikke kun dommerens opgave. Det ansvar bærer vi også som ledere, trænere og spillere. Vi kan og skal alle bidrage til, at disse situationer forhåbentlig aldrig opstår.

Derfor sætter vi i DBU Jylland sideløbende fokus på det forebyggende arbejde. Opgaven er lagt i hænderne på vores Fair Play-udvalg, som i denne anledning har fået tilknyttet to dommerrepræsentanter, Fie Bruun og Preben Krøldrup.

De har allerede sat fokus på, hvordan man som fodboldklub kan tage godt imod kampens dommer, og der vil også blive sat fokus på andre ting. Så hvis man har gode ideer til, hvordan vi i fællesskab kan skabe et godt og trygt kampmiljø, er man mere end velkommen til at kontakte os. Vi er meget interesserede i alle gode forslag.

Vi kan og skal alle bidrage til, at disse situationer forhåbentlig aldrig opstår. Bent Clausen, formand, DBU Jylland

Jeg synes personligt, at man f.eks. som træner ved hjælp af den frie udskiftning har gode redskaber til at tage luften ud af nogle potentielle konflikt-situationer. F.eks. ved at trække en spiller ud til afkøling, hvis vedkommende er helt oppe i det røde felt. Her kan holdkammeraterne også skubbe på.

En god oplevelse for alle

Dommeren er kampens neutrale part og DBU Jyllands udsending, og han/hun kommer udelukkende for at hjælpe fodboldklubberne med at få afviklet nogle kampe på bedste vis. Derfor er der alle gode grunde til tage godt imod dommeren. Og det gør de fleste klubber også. Det viser en rundspørge, som vi foretog blandt de jyske dommere i efteråret.

Vi har tidligere fortalt om, hvordan klubber som f.eks. Mønsted IF og Herning KFUM gør i denne forbindelse. Det kan måske være inspiration for andre. 

Herfra skal opfordringen lyde: Lad dommeren få ro til at passe sit arbejde, bak dommeren op, og husk at samarbejde med dommeren. Vi har alle samme mål: at få spillet noget fodbold på en god måde. Derfor er det også nødvendigt med en respektfuld og god stemning på de jyske baner. Så får vi alle en god oplevelse.

Fortsat god sæson på de jyske fodboldbaner.....
Formandens Blog 2019