Gunnar Plauborg er indbegrebet af en ildsjæl. Faktisk har han siden 1983 fungeret som frivillig leder i boldklubben BV Oksbøl.

Og netop denne imponerende indsats for fodbolden har nu indbragt ham jysk fodbolds mest fornemme personlige hæder, nemlig DBU Jyllands Guldemblem.

Prisen blev overrakt af DBU Jyllands bestyrelsesmedlem, Lars Olesen ved et arrangement i klubben, hvor Gunnar Plauborg i øvrigt er æresmedlem.

Lars Olesen benyttede bl.a. lejligheden til at takke Gunnar Plauborg for de store bedrifter for fodbolden:

- Der bliver snakket meget om frivillighed i Danmark, og her har vi virkelig med en frivillig leder at gøre. Kort og godt en rigtig klubmand og en ildsjæl, som gennem flere årtier har lagt rigtig megen tid og rigtig mange kræfter her i klubben. Og så er han altid en, som man kan gå til og få et godt råd hos, uanset hvilke forhold, det drejer sig om, sagde Lars Olesen i sin tale til prismodtageren.

Kender alle hjørner af klubben

Gunnar Plauborg begyndte sit frivillige virke i klubben som børne og ungdomstræner i begyndelsen af 80’erne. Derefter blev han medlem af bestyrelsen, holdleder, formand for fodboldudvalget og meget andet.

Siden 2015 har han været kampfordeler, en funktion som han fortsat varetager, ligesom han er ansvarlig for kontingentbetalingen i klubben. Man kan med andre ord sige, at Gunner Plauborg er en mand, der kender alle hjørner af sin klub.

Han er også en ivrig tilskuer på Oksbøl stadion, ligesom han prioriterer at repræsentere klubben ved eksterne fodbold-møder. Bl.a. er han fast deltager på de møder, der arrangeres af DBU Jylland Region 4 og DBU Jylland. Det drejer sig om alt fra års- og delegeretmøder, kampfordelermøder, pigemøder til meget andet.

Siden hæderen blev indstiftet i 1943, er DBU Jyllands Guldemblem nu givet til 89 personer.