Vi har en god og en dårlig nyhed.

Den dårlige nyhed er, at Skatterådet forventer stigende benzinpriser i 2022. Den gode er så, at det får selvsamme Råd til at sætte taksten for bl.a. befordringsgodtgørelse op.

- Arbejder du frivilligt og ulønnet for en idrætsforening, behøver du ikke at oplyse det til Skattestyrelsen. Du kan skattefrit få dækket nogle udgifter, fordi foreninger kan udbetale visse skattefrie godtgørelser til sine ulønnede hjælpere, lyder det i guiden fra Skat til foreningsfrivillige.

Få forklaringen af de nye takster
For de mange frivillige trænere og ledere, som hvert år transporterer sig i klubbens tjeneste, betyder det en stigning i taksten for kørsel op til 20.000 kilometer fra 3,44 kr. pr. kilometer i 2021 til 3,51 kr. pr. kilometer i 2022. For kørsel over 20.000 kilometer stiger taksten fra 1,90 kr. pr. kilometer i 2021 til 1,98 kr. pr. kilometer i 2022.

Ligesom den skattefri befordringsgodtgørelse for transport via bil eller motorcykel således får et lille nøk opad, så stiger taksten for cykel- eller knallerttransport også fra 0,54 kr. pr. kilometer i 2021 til 0,55 kr. pr. kilometer.

Der er en 50'er mere i den skattefri pose i 2022 til udgifter til hhv. telefon og internet, administration samt tøj.

Udbetaling af godtgørelse kan ske til frivillige ulønnede medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer, som yder bistand i en forenings skattefri virksomhed.

I 2022 lyder taksterne således: 

Telefon- og internetudgifter Maks. 2.450 kr. pr. år  
Administrative omkostninger Maks. 1.500 kr. pr. år. 
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l. Maks. 2.050 kr. pr. år
Idrætsdommere Maks. 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr. dag

Befordringsgodtgørelse:
I egen bil eller på motorcykel


På egen cykel, knallert eller EU-knallert


0-20.000 km: 3,51 kr. pr. km.
over 20.000 km: 1,98 kr. pr. km.

0,54 kr. pr. km.

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed Maks. 80 kr. pr. dag. 


OBS! Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden. Det betyder, at din forening både kan give frivillige hjælpere, ledere og trænere tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj.

Det er desuden værd at bemærke, at klubberne som frivillige arbejdsgivere kan vælge at udbetale beløb, som er mindre end de ovenstående takster. Alternativet til skattefri godtgørelse er, at dækning af udgifter sker efter regning. Altså med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Se og læs mere her
DIF: Skat - regler og krav i foreningsdriften
Skat.dk: Du er frivillig i en idrætsforening