Med et klubkursus kan I afholde kurser hjemme i egen klub og med jeres egne frivillige. Og så er det både nemt og enkelt. I kan også invitere folk fra andre klubber med, hvis I ikke kan fylde kurset helt op.

Mange klubber bestiller i øjeblikket kurserne, så hvis I vil være sikre på at kunne afholde et i år, kan det være en god idé at bestille nu.

Og det er faktisk rigtigt nemt at gennemføre et klubkursus. I skal mere eller mindre 'bare' finde en dato, lægge medier og lokale til. 

De populære: Træneruddannelse og IT-værktøjer
Træneruddannelse står højest på popularitetsskalaen. Her har I har mulighed for at bestille både C1, C2 og B1-kurserne hjem til klubben. Her sikrer I jer, at trænerne i klubben får de kompetencer, der skal til for at træne jeres medlemmer.

Det er både relevant for mange af forældretrænerne, som har brug for værktøjer og inspiration til, hvordan man træner de mindste og skaber et godt fodboldmiljø. De nye, unge trænere har også ofte gavn af det. De får både et skub i den trænerfaglige retning, samtidig med at de får mulighed for sparring og kendskab til de andre trænere i klubben.

I holder et trænerkursus hjemme i klubben således:

  • I samler trænere og hjælpere/assistenter og sikrer, at de er klar til at deltage i kurset.

  • I finder forslag til datoer for afvikling og oplyser datoerne ved bestilling.

  • Kurset bestilles via klubkursusbestilling eller via KlubOffice.

 

Til kurset skal I stille lokale, bane og medier til rådighed. Her kan I læse meget mere om et klubkursus for træneruddannelse.

IT-værktøjerne der både kan spare jer tid og penge
Det kan til tider være forvirrende og tidskrævende at arbejde med de administrerende opgaver. Derfor er et klubkursus for IT-værktøjerne også populært. I kan bestille følgende kurser om IT-værktøjerne:

Læs her om, hvordan IT-værktøjerne både gør livet nemmere og billigere i fire forskellige fodboldklubber.

Tilskud fra DBU og kommunen
Vær opmærksom på, at DBU yder tilskud til C-træneruddannelsen. Priserne, der fremgår på kurser under C-uddannelsen, er således allerede reducerede i forhold til den faktiske pris.

Vidste du i øvrigt, at mange kommuner yder kursusrefusion? Det kan meget vel betale sig at undersøge reglerne i din kommune.