MINDEORD:

Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at vores tidligere dommerpåsætter, Niels Bak Andersen, er afgået ved døden, 80 år gammel.

Niels Bak Andersen var ansat i DBU Jylland i perioden 2006 til 2012. Her bestred han funktionen som dommerpåsætter på Djursland.

Han viste i funktionen sine store organisatoriske evner. Det krævede et stort overblik at sikre, at der stillede en neutral opmand til de mange fodboldkampe rundt om på Djursland til hverdag og ikke mindst i weekenderne.

Niels fik gennem sit daglige virke som dommerpåsætter en stor berøringsflade med såvel dommerklubbens medlemmer som ledere og spillere rundt om i boldklubberne på Djursland – og der har altid været stor respekt om Niels’ person og hans arbejde med og for fodbolden på Djursland.

Niels tog sin dommeruddannelse tilbage i 1972. Igennem sit aktive virke som fodbolddommer nåede Niels i alt 3739 opgaver - et imponerende antal kampe, som har gjort ham til et velkendt og respekteret ansigt i mange fodboldklubber på Djursland.

Niels udøvede sit lederskab med naturlig autoritet og fasthed og den empati, der kendetegner en god leder. Han var også gennem mange år primus motor i såvel rekruttering som uddannelse af nye dommere.

I hele 32 år, fra 1980 og frem til 2012, var Niels Bak Andersen medlem af Djurslands Fodbolddommerklubs bestyrelse, heraf ni år som formand. Han blev i 2002 udnævnt til æresmedlem i dommerklubben. Med Niels’ bortgang har dommerklubben mistet en af sine allerstørste aktive og ledelsesmæssige personligheder.

Vores tanker går til Niels Bak Andersens familie.

Æret være Niels’ minde.

Ove Lyhne
Direktør
DBU Jylland