Ingen tvivl om at 2021 (også) har været et krævende år at drive en idrætsforening. Corona-perioden har været en hård nyser for indtægter, planlægning og ikke mindst fællesskabet.

Men måske kan I finde en smule økonomisk lindring og støtte i tre corona-puljer, som fortsat er i spil for idrætsforeningerne. Se nøglefakta, deadlines og ansøgningsguide for puljerne i den røde boks nederst i artiklen.

Vi har forsøgt at skitsere nogle eksempler på situationer, hvor I måske kan spejle jer i udfordringerne:

1. HALVÅR 2021

 • Er nogle af klubbens sponsorer faldet fra?
 • Er den festival, I plejer at tjene penge ved at hjælpe til ved, blevet aflyst?
 • Er kontingentindtægterne faldet?

Så kan I kigge nærmere på DIF og DGI's coronahjælpepulje. Ansøgningsfrist 31. august.

2. HALVÅR 2021

 • Har I planlagt en efterårscamp, som der ikke er råd til nu, fordi finansieringen er blevet forpurret af corona-perioden?
 • Har I planlagt opstart af eFodbold på baggrund af indtægter, der blev væk på grund af corona-perioden?
 • Har I planlagt at tilbyde uddannelse til jeres trænere, men der er ikke længere råd pga. indtægtstab i corona-perioden?

Så er det DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter, der er aktuelt for jer. Ansøgningsfrist 15. november (først til mølle).

FREM TIL 25. OKTOBER 2021

 • Har I arrangeret en "Åbent Hus"-dag for hele indskolingen for at genstarte børneafdelingen?
 • Pønser I på at lave en social efterårsferieaktivitet for unge?
 • Har I overvejet at invitere klubbens frivillige til landskamp for at styrke fællesskabet?

Så anbefaler vi at ansøge DIF og DGI's genstartspulje om midler. Ansøgningsfrist 30. september.

Beskrivelse, deadlines og ansøgningsguide:

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje (tabte indtægter 1. januar - 31. august)+
 • Puljen genåbner og henvender sig til idrætsforeninger, som har mistet indtægter på grund af blandt andet aflyste arrangementer, manglende mulighed for at tjene penge på eksterne arrangementer, manglende kontingentbetaling eller manglende sponsorstøtte fra 1. januar 2021 frem til og med 31. august 2021.
 • Ansøgningsfrist: 31. august
 • Læs mere om puljen, og hvordan I ansøger
DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter (aflyste aktiviteter fra 1. juli-31. december)+
 • Puljen kan ansøges i forhold til planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.
 • Ansøgningsfrist: 15. november (først til mølle)
 • Se de hyppigst stillede spørgsmål og svar
 • Læs mere om puljen, og hvordan I ansøger
DIF og DGI's genstartspulje (nye aktiviteter frem til 25. oktober)+
 • Genstartspuljen kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.
 • Ansøgningsfrist 0-50.000 kr.: 30. september (først til mølle)
 • Ansøgningsfrist 50.001-150.000 kr.: 16. august
 • Læs mere om puljen, og hvordan I ansøger


Baggrund for puljerne

Puljerne er oprettet på baggrund af en række politiske aftaler som et bredt udsnit af folketingets partier står bag.

For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge midlerne i fælles puljer.