Statsminister Mette Frederiksen orienterede på et pressemøde fredag aften om indførelsen af nye corona-restriktioner. Ændringerne har store konsekvenser for breddefodbolden.

Da de skærpede restriktioner, primært stramningen af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, først træder i kraft fra mandag, vil al turneringsvirksomhed under DBU Jylland jf. myndighedernes retningslinjer blive afviklet helt som planlagt i denne weekend, lørdag den 24. oktober og søndag den 25. oktober.

Men det nedsatte forsamlingsforbud betyder til gengæld, at alle seniorkampe fra og med mandag ikke længere kan afvikles – gældende i en periode på fire uger frem.

Betydningen af de nye restriktioner

Konsekvenserne af de nye restriktioner er altså som følgende:

  •  Al turneringsvirksomhed (såvel senior, ungdom som børn) under DBU Jylland bliver afviklet helt som planlagt i denne weekend (lørdag den 24. oktober og søndag den 25. oktober).
  • Fra og med på mandag den 26. oktober træder forsamlingsforbuddet på 10 personer i kraft – for idrætten gældende for personer på 21 år eller derover.
  • Fra og med mandag den 26. oktober kan der ikke længere spilles turneringsfodbold for aldersgrupperne senior og ældre.
  • Børn og ungdom må fortsat - også efter mandag - afvikle stævner og kampe.
  • Præcis hvordan forsamlingsforbuddet for seniorfodbolden skal fortolkes i forhold til træning, ved vi desværre ikke endnu. Dette afhænger af Kulturministeriets retningslinjer, som vil blive beskrevet i en opdateret version af DBU-protokollen. Denne nye version offentliggøres hurtigst muligt. 
  • Børn og ungdom kan fortsat træne under de nuværende retningslinjer - også efter mandag.


Turneringsafslutningen i senior skal afklares

Indførelsen af de nye restriktioner har selvsagt store konsekvenser for både klubberne og DBU Jylland, og det stiller os i en akut, vanskelig situation, men vi vil hurtigst muligt søge en afklaring på, hvordan den eksisterende senior-turnering kan/skal afsluttes, konsekvenser for op- og nedrykninger, udsatte kampe o.s.v.

Så snart vi har klarhed over dette, vil klubberne blive informeret – forhåbentlig i løbet af næste uge. Vi vil naturligvis forsøge at finde den mest rimelige og fair løsning for klubberne.

Børne- og ungdomsfodbolden er undtaget for stramningen i forsamlingsforbuddet, hvorfor de nye restriktioner ikke får betydning for færdiggørelsen af disse turneringer

Læs mere her:
Corona-situationen ændrer dansk fodbold