Flere intensive kampe og større spænding i rækkerne fra Serie 4 til Jyllandsserien.

Sådan lød begrundelsen for at ændre på turneringsstrukturen i DBU Jyllands herreseniorrækker på delegeretmødet i januar 2019. Et forslag, der blev enstemmigt vedtaget af de jyske klubber.

Dermed afgøres op- og nedrykning fra de sekundære pladser i serierækkerne via playoffkampe. En førsteplads sikrer som hidtil holdet direkte oprykning.

Flere får chancen for at rykke op
Indførelsen af playoffkampe betyder, at alle hold, der ender på en andenplads i Serie 1 til og med Serie 4, får en chance for oprykning. Tidligere kunne man i rækkerne fra Serie 3 og opefter kun rykke op fra en førsteplads.

I den tunge ende af tabellen har ændringen den konsekvens, at der er større risiko for at rykke ned. I Jyllandsserien for herrer samt Serie 1, 2 og 3 skal en række af de lavest placerede hold kæmpe om overlevelse via playoffkampe. Det samme gælder sjettepladserne i Kvindeserien Vest.

Sådan spilles kampene
Efter sidste spillerunde spiller alle 2’ere i rækkerne fra Serie 3 til Serie 1 playoff mod en anden 2’er lørdag den 7. november (i Serie 4 spiller man som 2'er allerede i denne første playoffrunde  mod en sjetteplads i Serie 3, dog undtaget de bedste 2'ere i Serie 4) .

Vinderne af disse kampe møder en af de lavest placerede hold fra rækken over lørdag den 14. november.

F.eks. møder et andenpladshold fra Serie 3 et hold, der er endt på sjettepladsen i Serie 2. Vinderen af denne kamp spiller så Serie 2 i foråret.

Ligeledes foregår overlevelseskampene om nedrykning, blot for de laveste placeringer.

Se kampprogrammerne her:


Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DBU Jylland Turneringer på info@dbujylland.dk eller telefon 8939 9979.

Se også