Fodbold-demokratiet lever, på trods af corona-krisen.

Det blev markeret onsdag aften, hvor knap 50
fodboldfolk fra det syd- og sønderjyske område var samlet til DBU Jylland Region 4’s årsmøde i Vojens, mens yderligere 15 klubledere fulgte med i begivenhederne hjemmefra via video.  

De kunne indledningsvis læne sig tilbage og lytte til regionsformand Jens Christian Hansens beretning, hvor han bl.a. orienterede om corona-krisens økonomiske konsekvenser for DBU Jylland ode jyske klubber. Han fremhævede også fodboldens betydning i en svær tid:

- Nogle klubber har uden tvivl oplevet, at der er forsvundet medlemmer, og dem skal vi naturligvis i fællesskab forsøge at få hentet tilbage igen, sagde Jens Christian Hansen, som også benyttede lejligheden til at rose klubbernes betydningsfulde indsats under corona-perioden. 

- Det har svært for mange at manøvrere rundt mellem skiftende protokoller og regler, og til tider også temmelig frustrerende, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at anerkende den store indsats, som mange klubfrivillige har ydet på trods af disse vanskelige vilkår, sagde Jens Christian Hansen, der også berørte emner som børnefodbold og klubbernes valg af turneringstilbud, ligesom han opfordrede de fremmødte til at sætte fair play og respekt på dagsordenen hjemme i egen forening. 

Genforenings-aktiviteter ramt

Jens Christian Hansen udtrykte også sin ærgrelse over corona-krisens hårde tackling af markeringen af genforenings-jubilæet. 2020 skulle nemlig have være året, hvor også fodbolden var med til at fejre, at det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. 

- Vi havde faktisk planlagt en masse spændende ting til glæde for klubberne, og vi havde glædet os utrolig meget til markeringen, men coronaen kom i høj grad på tværs af disse festligheder. Meget er blevet aflyst, men vi håber dog, at vi kan indhente noget af det forsømte i 2021, sagde regionsformanden.

Aftenen bød også på en gennemgang af de 12 fremsatte turneringsforslag. Der var dog ikke den store debatlyst, men der faldt dog som altid en håndfuld skarpe input og kommentarer fra flere af de fremmødte klubfolk. 

De gode intentioner

Thomas Mortensen fra Boldklubben Vestkysten opfordrede DBU Jylland til at overveje indførelse af faste 9:9-rækker på de laveste niveauer i ungdomsfodbolden for at hjælpe de mindste klubber med at kunne stille hold, mens Henrik Nielsen, Vejen SF, reflekterede over de gode intentioner i mange af forslagene. 

- Hvis blot alle trænere i en perfekt verden kunne administrere disse regler efter intentionerne, ville meget kunne lade sig gøre til gavn for en masse spillere, men desværre er det ikke altid sådan, bemærkede han.

Benny Ebsen, Føvling/Stenderup og Rasmus Hansen, Haderslev FK, anbefalede begge Skovsgaard Boldklubs forslag om genindførelse af to-årige årgange i ungdomsrækkerne.

-
Vi har drøftet dette på årsmødet i flere år, ja, vi var selv med til at fremsætte et lignende forslag for flere år siden, og jeg er oprigtigt bange for, at vi kommer på bagkant, hvis vi ikke snart gør noget, sagde Benny Ebsen. 

Den endelige behandling af forslagene finder sted på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning den 9. januar 2021. 

Brian Christiansen, Lise-Lotte Klinge og Claus Behrndt blev genvalgt til en ny to-årig periode i regionsbestyrelsen, som herudover består af regionsformand Jens Christian Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Kenneth Nielsen og John Møller Pedersen. De tre sidstnævnte blev alle valgt for en to-årig periode i 2019 og var derfor ikke er på valg i år.