Breddefodbolden har været 
hårdt ramt af corona-krisen i 2020, og regionernes lovfæstede årsmøder er naturligvis også underlagt en lang række restriktioner og begrænsninger. 

Generalforsamlinger, årsmøder m.v. er p.t. undtaget fra forsamlingsforbuddet under forudsætning af, at en lang række praktiske forhold opfyldes. Derfor gennemføres møderne, men som nævnt under en lang række  særlige foranstaltninger.

DBU Jylland har også reduceret sin repræsentation på møderne, således at det kun er frivillige og medarbejdere med nødvendige opgaver, der deltager på møderne. Øvrige DBU Jylland-personer vil følge med via video. 

Torsdag den 19. november lagde Region 2 ud med sit årsmøde i Aulum, og i uge 48 følger Region 3 og Region 4 trop. 

Region 4’s årsmøde i Vojens 

Region 4 holder sit årsmøde onsdag den 25. november i Vojens Hallerne. Omkring 20 syd- og sønderjyske klubber er tilmeldt arrangementet - omkring 40 personer deltager med fysisk tilstedeværelse, mens 10 personer følger med hjemmefra via video. 

På mødet skal klubberne bl.a. vælge repræsentanter til regionsbestyrelsen. 

Brian Christiansen, Lise-Lotte Klinge og Claus Behrndt er alle klar til en ny to-årig periode i bestyrelsen, mens regionsformand Jens Christian Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Kenneth Nielsen og John Møller Pedersen blev alle valgt for en to-årig periode i 2019 og derfor ikke er på valg i år. 

Modtagerne af Årets Fodboldklub i Region 4, Gør en forskel-prisen i Region 4, Årets Fodbolddommer i Region 4 og samt Region 4’s Initiativpris vil også blive offentliggjort på mødet. 

Herudover skal klubberne ligesom på de øvrige regionale årsmøder drøfte en række forslag til ændringer af DBU Jyllands regler og turneringer. I alt 12 forslag skal behandles på årsmødet, hvilket er mere end en halvering i forhold til sidste år, hvor der var 27 forslag på dagsordenen.

Alle 12 forslag kan ses i fuld ordlyd på DBU Jyllands hjemmeside. Den endelige vedtagelse finder sted på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning den 9. januar 2021. 

Region 3’s årsmøde i Brædstrup 

Omkring 40 øst- og midtjyske fodboldklubber har tilmeldt sig Region 3’s årsmøde, som også i år er henlagt til Hotel Pejsegården i Brædstrup. 

Omkring 55 personer vil være fysisk til stede på mødet, mens 20 personer følger mødet hjemmefra via video. 

Claus Warming – som blev nyvalgt som formand for to år siden – er klar til en ny periode i spidsen for DBU Jyllands mest medlemsrige region. Bestyrelsesmedlemmerne Anne Andersen og Morten Møller Pedersen har også meldt sig klar til yderligere to år. 

Birgitte Hamborg Faarbæk blev af valgtekniske årsager kun valgt for en 1-årig periode i 2019. Hun har meldt sig klar til en ny to-årig periode. 

Morten Rask Thomsen, Søren Juul og Rasmus Johansen blev alle valgt for en to-årig periode i 2019 og sidder derfor yderligere et år i regionsbestyrelsen.

Modtagerne af Årets Fodboldklub i Region 3, Gør en forskel-prisen i Region 3, Årets Fodbolddommer i Region 3 og samt Ungdomslederprisen i region 3 vil også blive offentliggjort på mødet. 

Og ligesom i de øvrige regioner skal klubberne fra Region 3 også gennemgå de fremsatte forslag. Alle 12 forslag kan ses i fuld ordlyd på DBU Jyllands hjemmesideDen endelige vedtagelse finder sted på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning den 9. januar 2021.