Som det efterhånden er blevet en tradition, lagde Hotel Pejsegaarden i Brædstrup torsdag aften lokaler til DBU Jylland Region 3’s årsmøde. 

En række andre faste traditioner var imidlertid trængt kraftigt i baggrunden af den allestedsnærværende corona-krise. Blandt andet fik klubbernes frivillige i år ikke mulighed for at netværke, hyggesnakke og udveksle fodboldhistorier over den altid velvoksne wienerschnitzel inden selve årsmødet, og antallet af klubdeltagere var i det hele taget kraftigt minimeret i forhold til tidligere år. 

Coronaen havde tilmed i sidste øjeblik også ramt Region 3’s bestyrelse. To bestyrelsesmedlemmer måtte på grund af mistanke om corona-smitte se sig nødsaget til at melde afbud og lade sig isolere derhjemme. 

Men der skal nu mere end corona til at slå breddefodbolden ud.

Sådan har det været på fodboldbanerne i løbet af hele 2020, og sådan var det også i Brædstrup torsdag aften, hvor der var en rigtig god og livlig debat om breddeklubbernes hverdag og udfordringer – ikke mindst behovet for større fleksibilitet, når klubberne skal stille hold.

Et særligt stof

Regionsformand Claus Warming noterede med stor tilfredshed i sin beretning, at klubbernes indsats under corona-krisen har været imponerende:

- 2020 har bevist, at fodboldfolk er gjort af et særligt stof. Året startede ganske vist godt og lovende, men så ramte coronaen. Alligevel tog fodboldklubberne udfordringen op trods vanskelige vilkår. Herfra skal lyde en stor tak for et godt samarbejde gennem hele perioden, og der skal også lyde stor ros til de mange klubfrivillige, som samlede stafetten op og viste, at man også kan spille fodbold i en svær tid, sagde regionsformand Claus Warming i sin beretning, hvor han også kom rundt omkring corona-krisens økonomiske konsekvenser, samt temaer som børnefodbold og samarbejdet med kommunerne: 

- Fodboldklubberne er en vigtig del af samfundet, og vi løser masser af opgaver, ja også opgaver som andre ikke har en jordisk chance for at løse. Fodbolden binder lokalsamfundene sammen, og derfor er vores samarbejde med kommunerne utroligt vigtigt, noterede Claus Warming i sin beretning. 

Fokus på fastholdelse

I alt 19 øst- og midtjyske fodboldklubber var repræsenteret i Brædstrup torsdag aften. Derudover fulgte omkring 15 fodboldfolk med i slagets gang hjemmefra via video. 

Aftenen bød som altid også på en gennemgang af de fremsatte turneringsforslag. I år 12 i alt, og især forslagene om indførelse af mere fleksibilitet i holdsammensætningen fyldte meget i debatten. 

Rene Sørensen fra Hornslet IF motiverede klubbens forslag om at ændre reglerne for op- og nedrykning af ungdomsspillere på laveste og næstlaveste niveau. 

- Vi oplever en nedgang i antallet af 11-mandshold i stort set hele Jylland, også i mindre grad her i Region 3. Spillerne på Liga 4- og 5-niveau går ikke så meget op i, om de vinder eller ej. De vil bare gerne hygge sig og være sammen, men de vil gerne spille kampe. Derfor er vi nødt til at gøre noget, hvis vi vil bevare dem i klubberne, og vi har en tro på, at dette forslag kan give mere fleksibilitet og være med til at fastholde flere ungdomsspillere i klubberne, sagde Rene Sørensen. 

En helt ny måde at tænke på

Lars Thomsen Nielsen fremlagde IF Lysengs forslag om at ændre hele tankegangen vedr. reglerne for op- og nedrykning af spillere. 

- Vi synes dybest set ikke, at de nuværende regler er særligt befordrende. Vi kunne godt tænke os, at det bliver markant mere frit at flytte rundt på spillerne end i dag, uanfægtet hvor de spillede deres sidste kamp. Vi er godt klar over, at vores forslag er et opgør med den måde, som de nuværende regler er skruet sammen på, men vi synes, at der er brug for det, og jeg er ikke bekymret for, at det skal blive misbrugt. Det kan godt være, at det her er lidt blåøjet, men jeg kan mærke og jeg kan høre, at der er behov for, at der bliver arbejdet med disse ting, sagde Lars Thomsen Nielsen, der redegjorde for sit forslag med baggrund i hverdagen i U14 pige-årgangen i Aarhus-klubben, hvor han selv er træner. 

Løsning IF gav opbakning til IF Lyseng, mens Rene Sørensen fra Region 3’s Ungdomsgruppe bl.a. reflekterede lidt over ånden i forslaget. Lars Olesen, formand for DBU Jyllands ungdomsudvalg, roste klubben for en inspirerende præsentation, og Mogens Hansen fra FC Horsens opsummerede, at tiden er inde til mere fleksibilitet i reglerne for at kunne sammensætte hold: 

- De her forslag ligner hinanden så meget, at DBU Jylland til delegeretmødet bør udarbejde et samlet forslag, der favner grundtankerne i alle disse tanker og ideer om øget fleksibilitet, sagde Mogens Hansen.

Holdkort eller ej?

Gødvad GIF’s forslag om at indføre mere fleksibilitet i brugen af holdkort, eller helt afskaffe brugen, gav også anledning til en god debat. IF Lyseng bakkede op om tankerne, mens Lars W. Knudsen, Randers Freja, advarede mod at slække for meget på tingene. 

- Jeg synes bestemt også, at vi skal have set på, at vi ikke får låst spillere, så de ikke kan spille, men jeg kan se meget store ulemper ved at give helt frit i brugen af børn, som f.eks. spiller kamp uden at være medlem af klubben, sagde Lars W. Knudsen. 

Den endelige behandling af forslagene finder sted på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning den 9. januar 2021. 

Claus Warming – som blev nyvalgt som formand for to år siden – fik opbakning til en ny periode som førstemand i Region 3, ligesom der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Anne Andersen, Morten Møller Pedersen og Birgitte Hamborg Faarbæk, er af valgtekniske årsager kun valgt for en 1-årig periode i 2019. 
 
Morten Rask Thomsen, Søren Juul og Rasmus Johansen blev alle valgt for en to-årig periode i 2019 og var derfor ikke på valg i år.