Corona-virussen har forandret mange ting
 i fodboldverdenen i 2020, og torsdag aften blev Region 2’s årsmøde også gennemført under alle tænkelige corona-restriktioner for generalforsamlinger og lignende arrangementer. 

Eller med andre ord: ingen flæskesteg og risalamande og ingen livlig fodbold-hyggesnak på tværs af bordene. 

I stedet stod den på masser af håndspritrigeligt med afstand mellem de ca. 35 fremmødte fodboldfolk, og en sandwich to-go. 

Nok ikke just det foretrukne scenarie for ret mange lige nu, men heldigvis blev der også mulighed også ca. to timers engageret breddefodbold-snak, bl.a. gennemgang af de 12 fremsatte turneringsforslag, ligesom regionsformand Johnny Krogh Hansen i sin beretning bl.a. orienterede om corona-krisen alvorlige betydning for breddefodbolden.

Ukuelighed og indædthed

- Det normale er ikke længere det normale, men jeg er sikker på, at vi kommer stærkt tilbage, sagde regionsformand Johnny Krogh Hansen. 

Jeg ville ønske, at jeg kunne lade være med at snakke om corona overhovedet, men det er svært at komme udenom, for det har fyldt så meget i 2020. Efter min opfattelse er det utrolig vigtigt at holde fokus på, hvad der rent faktisk er muligt i breddefodbolden  trods af alle udfordringerneog der er da ingen tvivl om, at det har krævet både ukuelighed og indædthed hos mange frivillige, men jeg ved, at fodboldklubberne har gjort en kæmpe forskel for mange mennesker i en mørk tid. På trods af store frustrationer over protokoller og meget andet. Derfor skal der lyde stor ros og stor tak til alle fodboldklubbersagde Johnny Krogh Hansen i sin beretning. 

- Vi vil i Region 2’s bestyrelse hen over vinteren have stor fokus på, hvordan vi kan hjælpe vores medlemsklubber på at komme tilbage til den ”den gamle hverdag” og  tabte medlemmer tilbage i fodboldfællesskabetsagde Johnny Krogh Hansen. 

Regionsformanden gav også en orientering om DBU Jyllands økonomiske situation, herunder DBU Jyllands disponeringer under corona-krisen, samt om udsigterne til et underskud i indeværende regnskabsår i underkanten af 3 millioner kroner.

Der var ingen kommentarer til beretningen fra de fremmødte klubledere.

Stigende talelyst

Forsamlingen behandlede også klubpakken bestående af i alt 12 forslag. Dirigent Henrik Kragh måtte indledningsvis kæmpe hårdt for at få pustet liv i talelysten, men den tiltog i løbet af aftenen. 

Jesper Dahl, Spøttrup Sport & Motion, advarede imod Hornslet IF’s forslag om nye regler for op- og nedrykning af spillere, mens Tage Johansen, Alhedens IF, udtrykte betænkelighed ved nogle af elementerne i IF Lysengs forslag om mere fleksibilitet i op- og nedrykning af spillere. 

Jesper Dahl, Spøttrup Sport & Motion, talte også imod Gødvad GIF’s forslag om lempeligere holdkortregler for laveste niveau i både ungdom og senior. Han blev bakket op af Michael Staun fra Viborg Søndermarken, der tværtimod opfordrede til at kræve udfyldte holdkort i alle børnerækker. 

Jesper Dahl, Spøttrup Sport & Motion talte til gengæld varmt for Skovsgaard Boldklubs forslag om indførelse af to-årige årgange, dog med en justering af selve inddelingen, og netop dette forslag udløste stor debat.

Michael Staun, Viborg Søndermarken, udtrykte forståelse og sympati for tankerne i forslaget, ikke mindst set fra de mindre klubbers perspektiv, men så flere ulemper end fordele ved en vedtagelse, især for de allermindste årgange. 
- Og det er jo muligt at slå to årgange sammen i dag, sagde Michael Staun. 
Dorte Sigvardsen, Houlkær IF, fortalte om sine erfaringer med at slå to årgange sammen på C-niveau, og det havde ikke været nogen positiv oplevelse. 
- To-årige årgange koster spillere, og hvis man kan undgå det, skal man lade være, sagde hun. 

Bent Andersen, Thisted FC, anbefalede varmt forslaget om en landsdækkende turnering for U16 pigerne, og han blev bakket op af Michael Staun fra Viborg Søndermarken. 

Omkring 35 personer deltog fysisk på årsmødet i Aulum, mens yderligere 15 klubledere fulgte med hjemmefra via video.