”Linjen er for de elever, som har lyst til at engagere sig frivilligt efter endt efterskoleophold. Her er det payback time over for de mange frivillige, som har gjort det muligt for de unge at dyrke idræt hele livet”, forklarer efterskolelærer, Lene Buchhave, nærmest i det øjeblik hun tager imod os denne novemberdag.

Frivillighed sætter aftryk lokalt
Ved første møde hersker der ingen tvivl om, at Lene Buchhave er en sand ambassadør for frivilligheden og foreningslivet i Danmark. Det skinner igennem i både hendes udstråling og budskaber. På Nørre Nissum Efterskole står hun i spidsen for frivillighedslinjen, Change, der udgør én af fire linjer i faget AFTRYK på 10. årgang.

”Samfundsfag, historie og kristendomskundskab går ud af skemaet efter 9. klasse. Det betyder, at der frigives timer til anderledes undervisning. Her hos os er det blevet til AFTRYK, der beskæftiger sig med den verden, vi lever i, både globalt og lokalt”, fortæller Lene Buchhave energisk om den bare et år gamle linje.

”På det her hold drejer det sig allermest om at gøre en forskel lokalt. Man behøver ikke at tænke stort og ud i verden, man kan hjælpe de mennesker og idrætsforeninger, man har i sit nærmiljø”, lyder det videre.

Spil i undervisningen
Med den filosofi tøvede Lene Buchhave ikke med at kontakte DBU Jylland, da hun med en googlesøgning fandt frem til Frivillighedsspillet. Hun var egentlig i færd med at lave et traditionelt oplæg om frivilligheds-begrebet, men fik hurtigt nye idéer til undervisningen.

”Der poppede DBU så frem med spillet. Det lød spændende og fedt, og vi bare måtte prøve det her hos os”, forklarer Lene Buchhave, der i dag oplever spillet for første, men sandsynligvis ikke sidste gang.

Eleverne inddeles i grupper og skal igennem fire velkendte dilemmaer fra en frivillig bestyrelse i en fodboldklub. Her skal de træffe svære beslutninger om, hvordan de vil håndtere situationerne. Herefter arbejder hver gruppe med forskellige temaer indenfor frivillighed, inden de fremlægger for hinanden. I fællesskab kommer eleverne således omkring værdier, rekruttering, fastholdelse, kommunikation og motivation for frivillige i fodboldklub.

”Det er fedt at opleve, at eleverne påtager sig roller, som vi ikke har haft fokus på i undervisningen. De skal pludselig forestille sig, at de er ude i foreningerne. Det er interessant, at det bliver løftet et niveau. Vi kommer helt klart til at bruge det igen. Der er nogle gode dilemmaer, og eleverne kommer til at tænke i anderledes baner”, lyder evalueringen fra frivillighedslinjens lærer.

P1011973 I Maja Søgaard Olesens og Emma Mikkelsens gruppe legede man med idéen om et fodboldstævne som fastholdelse. Foto: DBU Jylland.

Vigtig efterskolelinje
Også elevernes oplevelser er gode. I en pigegruppe finder vi 16-årige Emma Mikkelsen og Maja Søgaard Olesen, der begge er vilde med frivillighed og drømmer om at gøre en forskel for andre.

”Jeg kom til at tænke på min barndomsklub, og hvordan man kunne hjælpe den. Fodboldklubben var et sted, hvor man kunne være sammen med sine venner omkring sin sportsgren. Det skal vi alle hjælpe med at bevare, og spillet er relevant”, fortæller Emma Mikkelsen om barndomsklubben Ørnhøj/Abildå B 1986. Nu spiller hun fodbold på efterskolen to gange om ugen.

”Det er vigtigt at sætte fokus på frivillighed. Det hjælper spillet med, og man kan sagtens forestille sig dilemmaerne i andre idrætsgrene end fodbold. Det kunne være gymnastik. Det er ret interessant”, supplerer Maja Søgaard Olesen, der selv er danser.

Frivillighed og fodbold

26 elever har valgt sig ind på linjen. Alle har de rødder i foreningslivet og forskellige idrætsgrene. Ca. en tredjedel af dem har været frivillig i en idrætsorganisation. Deraf en lille håndfuld i den jyske breddefodbold. 17-årige Rasmus Windeløv Sørensen har haft sine ungdomsår i Tilsted IK, og 16-årige Magnus Jensby kommer fra Thyholm IF. Nu spiller de efterskolefodbold og kombinerer sporten med frivillighedsfaget.

P1011977 Magnus Jensby og Rasmus Windeløv Sørensen forsøger at løse et af flere dilemmaer. Foto: DBU Jylland.

”Det er spændende at lære mere om frivillighed, for jeg kunne godt tænkte mig at gøre mere ved det efterfølgende. Med linjen og især i dag kommer man til at tænke mere konkret”, fortæller Rasmus Windeløv Sørensen under gruppearbejdet i klassen og kigger på sidekammeraten.

”Linjen passer til mig. Jeg vil gøre en forskel for andre og brænder for foreningslivet. Når du har en stor interesse for noget, giver det god mening også at gøre en frivillig indsats. Det har jeg selv prøvet. Både i min fodboldklub og i skolen i elevrådet”, siger Magnus Jensby om sin motivation for at vælge linjen.

På Nørre Nissum Efterskole hænger fodbold og frivillighed uløseligt sammen. Det eleverne lærer i timerne, tager de automatisk med videre til fodboldtræning på skoleholdet og måske efterfølgende til deres klub derhjemme.

”De får nogle konkrete redskaber til frivillighed. De lærer at stå på egne ben, tage ansvar og stå ved deres holdninger og idéer. De får øjnene op for alle de roller, der er i en fodboldklub”, fortæller Lene Buchhave om sammenhængen mellem idrætten og linjefaget. Selv varetager hun en bestyrelsespost i Gudum/Nissum IF, og her får frivillighedsspillet bestemt lov til at gøre entre.

Frivillighed og foreningsliv er egentlig ret unikke for Danmark. Det er faktisk områder, hvor verden udefra kigger ind og gerne vil lære af os Lene Buchhave

Frivillighed i flere former
Spillet når sin ende, alle grupper fremlægger idéer, og eleverne har lært helt nye begreber i forhold til frivillighed. Spørger man Lene Buchhave, er hun ikke i tvivl om, at spillet har flyttet noget hos eleverne. Selv har hun fået et nyt værktøj til at formidle frivillighedens budskaber.

”Frivillighed og foreningsliv er egentlig ret unikke for Danmark. Det er faktisk områder, hvor verden udefra kigger ind og gerne vil lære af os. Derfor er det vigtigt at have fokus på”, forklarer Lene Buchhave, der vitterligt har frivillighed i sit DNA og brænder for at give det videre til de unge på den rigtige måde.

”Vi forsøger at afmystificere det at være frivillig. Mange bliver afskrækket, fordi de tror, at det kræver for mange ressourcer og for meget tid. Men frivillighed kommer jo i forskellige størrelser. Det her er endnu en vej at gå i forhold til at motivere de unge mennesker. Og det ligger os så meget på sinde, at man engagerer sig”, uddyber Lene Buchhave og sætter punktum på en god dag i Vestjylland med frivillighed i centrum.

Således lever Nørre Nissum Efterskole op til devisen: Meget mere end en idrætsefterskole.